Region: Poland
Health

Petycja o legalizację sterylizacji antykoncepcyjnej

Petition is directed to
Sejm RP
5,281 Supporters
Collection finished
  1. Launched December 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Zmiany w petycji

11/4/21, 10:58 AM CDT

Zmiana terminu - na 4 grudnia 2021 r., ponieważ petycja powstała 4 grudnia 2020 r.


Nowy termin ukończenia: 04.12.2021
Podpisy w momencie zmiany: 4.809


Zmiany w petycji

12/9/20, 2:11 AM CST

Usunęłam sporne zapisy po wiadomości od: Warzycha Agnieszka:

Witam, chciałam podpisać i udostępnić petycje (właściwie posłać do Kasia_coztymseksem, psycholożki i seksuolożki działającej w internecie, twórczyni aplikacji "co z tym seksem" dzięki której zasiegom udałoby się szybko osiągnąć odpowiednią ilość podpisów) jednak przez nieprawdziwe informacje w niej zawarte wiem, że tego nie zrobi. Chodzi o to, że ten zabieg nie zawsze jest odwracalny (a przynajmniej nie zawsze się powodzi) oraz o fragment gdzie pisze pani, że antykoncepcja hormonalna ma wpływ na płodność po zaprzestaniu jej stosowania. Zmniejszona płodność po zaprzestaniu hormonalnej antykoncepcji (gdy np stosuje się ją 10 lat) bierze się z tego, że po prostu jesteśmy starsze i płodność naturalnie jest mniejsza. Kasia Koczułap wiele razy o tym wspominała zarówno w postach jak i story (są zapisane na instagramie, można zajrzeć). Rozbieżności prawne w sprawie sterylizacji kobiet i mężczyzn również niedawno wyjaśnia a raz


Neue Begründung: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi w rozdziale II „Wolności,
prawa i obowiązki człowieka i obywatela”, że „Wolność człowieka podlega
ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych.
Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje” (art.
31). Tymczasem w Polsce kobieta nie ma prawa do poddania się zabiegowi salpingektomii,który jest trwałą, ale zazwyczaj ODWRACALNĄ metodą antykoncepcyjną, a każdy mężczyzna może poddać się zabiegowi wazektomii NA ŻYCZENIE!
Konstytucja RP w art. 32 mówi: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Tymczasem KOBIETY DYSKRYMINOWANE SĄ ZE WZGLĘDU NA
PŁEĆ. Nie ma więc zastosowania art. 33, który mówi, że „Kobieta i mężczyzna w
Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym,
społecznym i gospodarczym”.
W kodeksie karnym widnieje art. 156 § 1 mówiący, iż „Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia (…) podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”. Przepis ten sprawia, że w praktyce żaden lekarz, żaden szpital, nie podejmuje się zabiegu salpingektomii w obawie przed sankcjami karnymi.
Art.. 156 kk pozbawia Polki wpływu na planowanie rodziny.Zmusza je do stosowania innych niż chirurgiczna metod antykoncepcji, przy czym są one mniej skuteczne od podwiązania jajowodów. Wskaźnik Pearla przedstawia liczbę niepożądanych ciąż, do których doszło w wyniku regularnego pożycia seksualnego u 100 par stosujących daną metodę antykoncepcji przez rok. I tak metody:
* mechaniczne (prezerwatywa męska, prezerwatywa żeńska, błona dopochwowa,
kapturek naszyjkowy) – wskaźnik Pearla: 3-7,
* chemiczne (tabletki, globulki, pianki i żele zawierające środek
plemnikobójczy) – wskaźnik Pearla 8-36,
* wkładka wewnątrzmaciczna – wskaźnik Pearla: 1-3 (przy czym stosowanie
antykoncepcji hormonalnej ma duży wpływ na zdrowie kobiety i jej PŁODNOŚĆ NAWET PO ZAPRZESTANIU STOSOWANIA TEJ METODY),
1-3,
* hormonalne – wskaźnik Pearla: 0,2-07 (przy czym stosowanie antykoncepcji
hormonalnej ma duży wpływ na zdrowie kobiety i jej PŁODNOŚĆ NAWET PO ZAPRZESTANIU STOSOWANIA TEJ METODY).
kobiety).
Zapis art. 156 § 1 kk zmusza kobiety do:
* stosowania antykoncepcji mechanicznej lub chemicznej o wysokim wskaźniku
Pearla, albo też antykoncepcji hormonalnej, która działa niekorzystnie na
zdrowie kobiety, a przy wielu schorzeniach jest niewskazana,
* lub do zachodzenia w ciążę, również niepożądaną ze względów medycznych (np.
(np. po kilku ciążach kończących się cesarskim cięciem, kiedy kolejna ciąża stanowi
stanowi dla pacjentki realne zagrożenie życia).
W związku z powyższym wnoszę o zmianę art. 156 § 1 kodeksu
karnego poprzez wykreślenie z pkt. 1 słów „zdolności płodzenia” i dodanie pkt.
3 o brzmieniu: „pozbawienia człowieka zdolności płodzenia bez jego świadomej
zgody”.

Podpisy w momencie zmiany: 271


Zmiany w petycji

12/8/20, 7:45 AM CST

Uprościłam tytuł petycji, ponieważ poprzedni był zbyt trud ny dla przeciętnego człowieka. Czas trwania zbiórki zmieniłam do 25.11.2021 r. - czyli do dnia walki z przemocą wobec kobiet


Nowy tytuł : Petycja o depenalizację zabiegu salpingektomii na życzenie pacjentki
legalizację sterylizacji antykoncepcyjnej


Nowy opis petycji: **Wnoszę o zmianę art. 156 § 1 kodeksu karnego poprzez wykreślenie
wykreślenie**
z pkt. 1 słów „zdolności płodzenia” i dodanie pkt. 3 o brzmieniu: „pozbawienia
człowieka zdolności płodzenia bez jego świadomej zgody”, czyli o danie Polkom
prawa do zabiegu podwiązania jajowodów, prawa do decydowania o własnym ciele.**
ciele.


Neue Begründung: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi w rozdziale II „Wolności,
prawa i obowiązki człowieka i obywatela”, że „Wolność człowieka podlega
ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych.
Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje” (art.
31). Tymczasem w Polsce kobieta nie ma prawa do poddania się zabiegowi salpingektomii,który jest trwałą, ale ODWRACALNĄ metodą antykoncepcyjną, a każdy mężczyzna może poddać się zabiegowi wazektomii NA ŻYCZENIE!
Konstytucja RP w art. 32 mówi: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Tymczasem KOBIETY DYSKRYMINOWANE SĄ ZE WZGLĘDU NA
PŁEĆ. Nie ma więc zastosowania art. 33, który mówi, że „Kobieta i mężczyzna w
Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym,
społecznym i gospodarczym”.
W kodeksie karnym widnieje art. 156 § 1 mówiący, iż „Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia (…) podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”. Przepis ten sprawia, że w praktyce żaden lekarz, żaden szpital, nie podejmuje się zabiegu salpingektomii w obawie przed sankcjami karnymi.
Art.. 156 kk pozbawia Polki wpływu na planowanie rodziny.Zmusza je do stosowania innych niż chirurgiczna metod antykoncepcji, przy czym są one mniej skuteczne od podwiązania jajowodów. Wskaźnik Pearla przedstawia liczbę niepożądanych ciąż, do których doszło w wyniku regularnego pożycia seksualnego u 100 par stosujących daną metodę antykoncepcji przez rok. I tak metody:
- * mechaniczne (prezerwatywa męska, prezerwatywa żeńska, błona dopochwowa,
kapturek naszyjkowy) – wskaźnik Pearla: 3-7,
- * chemiczne (tabletki, globulki, pianki i żele zawierające środek
plemnikobójczy) – wskaźnik Pearla 8-36,
- * wkładka wewnątrzmaciczna – wskaźnik Pearla: 1-3 (przy czym stosowanie
antykoncepcji hormonalnej ma duży wpływ na zdrowie kobiety i jej PŁODNOŚĆ NAWET PO ZAPRZESTANIU STOSOWANIA TEJ METODY),
- * hormonalne – wskaźnik Pearla: 0,2-07 (przy czym stosowanie antykoncepcji
hormonalnej ma duży wpływ na zdrowie kobiety i jej PŁODNOŚĆ NAWET PO ZAPRZESTANIU STOSOWANIA TEJ METODY).
Zapis art. 156 § 1 kk zmusza kobiety do:
- * stosowania antykoncepcji mechanicznej lub chemicznej o wysokim wskaźniku
Pearla, albo też antykoncepcji hormonalnej, która działa niekorzystnie na
zdrowie kobiety, a przy wielu schorzeniach jest niewskazana,
- * lub do zachodzenia w ciążę, również niepożądaną ze względów medycznych (np.
po kilku ciążach kończących się cesarskim cięciem, kiedy kolejna ciąża stanowi
dla pacjentki realne zagrożenie życia).
W związku z powyższym wnoszę o zmianę art. 156 § 1 kodeksu
karnego poprzez wykreślenie z pkt. 1 słów „zdolności płodzenia” i dodanie pkt.
3 o brzmieniu: „pozbawienia człowieka zdolności płodzenia bez jego świadomej
zgody”.


Nowy termin ukończenia: 25.11.2021
Podpisy w momencie zmiany: 18


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now