Environment

"NIE!" dla kolejnych terenów usługowo-przemysłowych w Gminie Kobierzyce

Petition is directed to
Wójt Gminy Kobierzyce
216 supporters

Collection finished

216 supporters

Collection finished

  1. Launched 25/01/2024
  2. Collection finished
  3. Submitted on 21 Feb 2024
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

02/20/2024, 10:39

Poprawienie błędu ortograficznego w opisie oraz dodanie żądania zmian w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Doprecyzowanie uzasadnienia, w którym określono, że już istniejące MPZP mają bardzo dużą liczbę terenów usługowo-przemysłowych.


Nowy opis petycji:

Sprzeciwiamy się tworzeniu kolejnych terenów o charakterze usługowo-przemysłowychusługowo-przemysłowym w Gminie Kobierzyce. W szczególności sprzeciw ten dotyczy terenów ujętych w nowo tworzonym planie zagospodarowania przestrzennego ujętym w ogłoszeniu ugk2.ugk.pl/Pi/Pi.nsf/3c736f43f6ef66eec125741e0026afd9/83bf295b87793b42c1258aa2002d9b6c?OpenDocument i dotyczącego obszaru oznaczonego jako A175 (dla terenów 9U-P i 10U-P), ale dotyczy również wszystkich innych terenów, które w sposób znaczący zmienią swoje dotychczasowe przeznaczenie (mowa tutaj o już istniejących i aktualizowanych Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego oraz o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wrosip.pl/plany/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-2/). Żądamy zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, mających na celu zredukowania terenów oznaczonych jako tereny usługowo-przemysłowe, to znaczy nie przekształcania terenów uprawnych w tereny usługowo-przemysłowe.Neue Begründung:

Gmina zbardzo rokudużą na rok coraz więcejliczbę terenów w MPZP kwalifikuje jako tereny usługowo-przemysłowe, ograniczając nasze prawo, mieszkańców, do odpoczynku i zmuszając nas do życia między halami produkcyjnymi i magazynowymi. Z roku na rok następuje degradacja środowiska naturalnego i coraz większe ograniczanie siedlisk życia dla dzikich zwierząt. Chcemy się sprzeciwić decyzjom władz, które nie dbają o zrównoważony rozwój gminy. Jest dla nas ważne to, w jakich warunkach żyjemy i jak te warunki wpływają na nasze zdrowie. Coraz szybszy rozwój terenów usługowo-przemysłowych powoduje wzrost hałasu oraz zanieczyszczeń różnego typu (zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie światłem, itd.).Nowy termin ukończenia: 24.04.2024
Podpisy w momencie zmiany: 216


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now