Environment

"NIE!" dla kolejnych terenów usługowo-przemysłowych w Gminie Kobierzyce

Petition is directed to
Wójt Gminy Kobierzyce
216 supporters
Collection finished
216 supporters
Collection finished
 1. Launched 25/01/2024
 2. Collection finished
 3. Submitted on 21 Feb 2024
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

Sprzeciwiamy się tworzeniu kolejnych terenów o charakterze usługowo-przemysłowym w Gminie Kobierzyce. W szczególności sprzeciw ten dotyczy terenów ujętych w nowo tworzonym planie zagospodarowania przestrzennego ujętym w ogłoszeniu https://ugk2.ugk.pl/Pi/Pi.nsf/3c736f43f6ef66eec125741e0026afd9/83bf295b87793b42c1258aa2002d9b6c?OpenDocument i dotyczącego obszaru oznaczonego jako A175 (dla terenów 9U-P i 10U-P), ale dotyczy również wszystkich innych terenów, które w sposób znaczący zmienią swoje dotychczasowe przeznaczenie (mowa tutaj o już istniejących i aktualizowanych Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego oraz o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego https://wrosip.pl/plany/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-2/). Żądamy zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, mających na celu zredukowania terenów oznaczonych jako tereny usługowo-przemysłowe, to znaczy nie przekształcania terenów uprawnych w tereny usługowo-przemysłowe.

Reason

Gmina bardzo dużą liczbę terenów w MPZP kwalifikuje jako tereny usługowo-przemysłowe, ograniczając nasze prawo, mieszkańców, do odpoczynku i zmuszając nas do życia między halami produkcyjnymi i magazynowymi. Z roku na rok następuje degradacja środowiska naturalnego i coraz większe ograniczanie siedlisk życia dla dzikich zwierząt. Chcemy się sprzeciwić decyzjom władz, które nie dbają o zrównoważony rozwój gminy. Jest dla nas ważne to, w jakich warunkach żyjemy i jak te warunki wpływają na nasze zdrowie. Coraz szybszy rozwój terenów usługowo-przemysłowych powoduje wzrost hałasu oraz zanieczyszczeń różnego typu (zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie światłem, itd.).

Thank you for your support, Tomasz Miller from Tyniec Mały
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

News

 • Dzień dobry,
  chciałem poinformować, że dzisiaj złożyłem petycję do Urzędu Gminy. Od dzisiaj czekamy zatem na odpowiedź z urzędu.

  Pozdrawiam serdecznie

 • Szanowni Państwo, Drodzy Ludzie wspierający tę inicjatywę,
  petycję z podpisami planuję przekazać do Urzędu Gminy w Kobierzycach jutro, tj. 21 lutego 2024 roku. Dzień ten wybrałem ze względu na ramy czasowe, w których można zgłaszać poprawki do planowanych zmian w MPZP. Zdaję sobie sprawę, że platforma, na której zbieramy podpisy, przedstawia inną datę (tj. 24 kwietnia 2024), ale wynika to z jej ograniczeń i nie mogę jej zmienić na datę wcześniejszą (jest minimalny okres zbierania podpisów zdefiniowany przez ten portal).
  Nie oznacza to jednak, że petycja zostanie zamknięta. Podpisy nadal będą zbierane - i, jeśli zdobędzie więcej sygnatariuszy, złożę ją ponownie do rozpatrzenia przez Wójta naszej gminy. Uważam też, że ze względu na zbliżające... further

Popieram petycję

Widać jasno, że inwestycje przemysłowe, które początkowo pozwalały podnieść budżet gminy i dać pieniądze na rozwój infrastruktury, przekroczyły już dawno masę krytyczną. Aktualnie wygląda to tak, że mieszkańcy są już tylko dodatkiem do gigantycznych inwestycji gigantów. Jednocześnie zupełnie nie widać aby te ogromne dochody z podatku miały odzwierciedlenie w infrastrukturze dla obywateli...

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now