Environment

"NIE!" dla kolejnych terenów usługowo-przemysłowych w Gminie Kobierzyce

Petition is directed to
Wójt Gminy Kobierzyce
216 supporters

Collection finished

216 supporters

Collection finished

  1. Launched 25/01/2024
  2. Collection finished
  3. Submitted on 21 Feb 2024
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

02/21/2024, 11:30

Dzień dobry,
chciałem poinformować, że dzisiaj złożyłem petycję do Urzędu Gminy. Od dzisiaj czekamy zatem na odpowiedź z urzędu.

Pozdrawiam serdecznie


02/20/2024, 10:50

Szanowni Państwo, Drodzy Ludzie wspierający tę inicjatywę,
petycję z podpisami planuję przekazać do Urzędu Gminy w Kobierzycach jutro, tj. 21 lutego 2024 roku. Dzień ten wybrałem ze względu na ramy czasowe, w których można zgłaszać poprawki do planowanych zmian w MPZP. Zdaję sobie sprawę, że platforma, na której zbieramy podpisy, przedstawia inną datę (tj. 24 kwietnia 2024), ale wynika to z jej ograniczeń i nie mogę jej zmienić na datę wcześniejszą (jest minimalny okres zbierania podpisów zdefiniowany przez ten portal).
Nie oznacza to jednak, że petycja zostanie zamknięta. Podpisy nadal będą zbierane - i, jeśli zdobędzie więcej sygnatariuszy, złożę ją ponownie do rozpatrzenia przez Wójta naszej gminy. Uważam też, że ze względu na zbliżające się wybory samorządowe, warto zrobić to wcześniej, czyli przed wyborami niż po - a te, jak wiadomo, już niedługo, bo 7. kwietnia.
Dziękuję za wszelkie wsparcie tej petycji i liczę na dalszą, konstruktywną współpracę w tym zakresie. Razem możemy zrobić więcej - wierzę, że oddolne inicjatywy obywateli nieuwikłanych w urzędowo-partyjne konotacje, mogą zmieniać świat, w którym żyją, na lepszy.
Pozdrawiam serdecznie


02/20/2024, 10:39

Poprawienie błędu ortograficznego w opisie oraz dodanie żądania zmian w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Doprecyzowanie uzasadnienia, w którym określono, że już istniejące MPZP mają bardzo dużą liczbę terenów usługowo-przemysłowych.


Nowy opis petycji:

Sprzeciwiamy się tworzeniu kolejnych terenów o charakterze usługowo-przemysłowychusługowo-przemysłowym w Gminie Kobierzyce. W szczególności sprzeciw ten dotyczy terenów ujętych w nowo tworzonym planie zagospodarowania przestrzennego ujętym w ogłoszeniu ugk2.ugk.pl/Pi/Pi.nsf/3c736f43f6ef66eec125741e0026afd9/83bf295b87793b42c1258aa2002d9b6c?OpenDocument i dotyczącego obszaru oznaczonego jako A175 (dla terenów 9U-P i 10U-P), ale dotyczy również wszystkich innych terenów, które w sposób znaczący zmienią swoje dotychczasowe przeznaczenie (mowa tutaj o już istniejących i aktualizowanych Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego oraz o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wrosip.pl/plany/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-2/). Żądamy zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, mających na celu zredukowania terenów oznaczonych jako tereny usługowo-przemysłowe, to znaczy nie przekształcania terenów uprawnych w tereny usługowo-przemysłowe.Neue Begründung:

Gmina zbardzo rokudużą na rok coraz więcejliczbę terenów w MPZP kwalifikuje jako tereny usługowo-przemysłowe, ograniczając nasze prawo, mieszkańców, do odpoczynku i zmuszając nas do życia między halami produkcyjnymi i magazynowymi. Z roku na rok następuje degradacja środowiska naturalnego i coraz większe ograniczanie siedlisk życia dla dzikich zwierząt. Chcemy się sprzeciwić decyzjom władz, które nie dbają o zrównoważony rozwój gminy. Jest dla nas ważne to, w jakich warunkach żyjemy i jak te warunki wpływają na nasze zdrowie. Coraz szybszy rozwój terenów usługowo-przemysłowych powoduje wzrost hałasu oraz zanieczyszczeń różnego typu (zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie światłem, itd.).Nowy termin ukończenia: 24.04.2024
Podpisy w momencie zmiany: 216


01/25/2024, 13:46

Określenie dodatkowych celów w petycji oraz uszczegółowienie planów i studium, którego ta petycja dotyczy.


Nowy opis petycji:

Sprzeciwiamy się tworzeniu kolejnych terenów o charakterze usługowo-przemysłowych w Gminie Kobierzyce. W szczególności sprzeciw ten dotyczy terenów ujętych w nowo tworzonym planie zagospodarowania przestrzennego ujętym w ogłoszeniu ugk2.ugk.pl/Pi/Pi.nsf/3c736f43f6ef66eec125741e0026afd9/83bf295b87793b42c1258aa2002d9b6c?OpenDocument i dotyczącego obszaru oznaczonego jako A175 (dla terenów 9U-P i 10U-P).10U-P), Nieale chcemydotyczy kolejnychrównież halwszystkich fabrycznychinnych terenów, które w sposób znaczący zmienią swoje dotychczasowe przeznaczenie (mowa tutaj o już istniejących i magazynowychaktualizowanych naMiejscowych terenach,Planach któreZagospodarowania mogąPrzestrzennego służyćoraz mieszkańcomo jakostudium tereny do rekreacjiuwarunkowań i aktywnegokierunków wypoczynku,.zagospodarowania przestrzennego wrosip.pl/plany/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-2/).Neue Begründung:

Gmina z roku na rok coraz więcej terenów przeznaczaw podMPZP kwalifikuje jako tereny usługowo-przemysłowe, ograniczając nasze prawo, mieszkańców, do odpoczynku i zmuszając nas do życia między halami produkcyjnymi i magazynowymi. Z roku na rok następuje degradacja środowiska naturalnego i coraz większe ograniczanie siedlisk życia dla dzikich zwierząt. Chcemy się sprzeciwić decyzjom władz, które nie dbają o zrównoważony rozwój gminy. Jest dla nas ważne to, w jakich warunkach żyjemy i jak te warunki wpływają na nasze zdrowie. Coraz szybszy rozwój terenów usługowo-przemysłowych powoduje wzrost hałasu oraz zanieczyszczeń różnego typu (powietrza,(zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie światłem, itd.).Nowy termin ukończenia: 24.04.2024
Podpisy w momencie zmiany: 26


01/25/2024, 11:26

Link do ogłoszenia ze strony urzędu Gminy Kobierzyce.


Nowy opis petycji:

Sprzeciwiamy się tworzeniu kolejnych terenów o charakterze usługowo-przemysłowych w Gminie Kobierzyce. W szczególności sprzeciw ten dotyczy terenów ujętych w nowo tworzonym planie zagospodarowania przestrzennego ujętym w ogłoszeniu ugk2.ugk.pl/Pi/Pi.nsf/FS_ObwPosOgl?OpenFramesetugk2.ugk.pl/Pi/Pi.nsf/3c736f43f6ef66eec125741e0026afd9/83bf295b87793b42c1258aa2002d9b6c?OpenDocument i dotyczącego obszaru oznaczonego jako A175 (dla terenów 9U-P i 10U-P). Nie chcemy kolejnych hal fabrycznych i magazynowych na terenach, które mogą służyć mieszkańcom jako tereny do rekreacji i aktywnego wypoczynku,.Nowy termin ukończenia: 24.04.2024
Podpisy w momencie zmiany: 1


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now