Region: Poland
Security

2 postulaty dla 25 tysięcy - petycja w sprawie pracowników Policji

Petition is directed to
Prezydent RP Andrzej Duda
17,787 supporters
Collection finished
17,787 supporters
Collection finished
  1. Launched February 2022
  2. Collection finished
  3. Submission on the 31 Dec 2022
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

07/24/2022, 22:31 GMT+2

Nie rezygnujemy z celu, jakim jest zebranie 25 000 podpisów pod petycją dla 25 000 pracowników polskiej Policji. Zebraliśmy blisko 18 tysięcy, choć wielu niedowiarków zakładało, że nie uda nam się osiągnąć nawet 10 tys. Coraz bliżej jest więc do osiągnięcia założonego przez nas celu: chcemy mieć wymierny wpływ na decydowanie o swojej zawodowej przyszłości i w związku z tym inicjujemy dalsze zbieranie podpisów, a co najważniejsze - przesyłanie do siedziby Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji (Katowice, ul. Lompy 19) papierowych list zawierających już złożone podpisy. Proszę o zaznaczanie, czy listy zostały już wprowadzane do systemu czy nie.
Dziękujemy.
Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji.


Nowy termin ukończenia: 31.12.2022
Podpisy w momencie zmiany: 17736


05/31/2022, 21:07 GMT+2

24 lipca 2022 roku przy okazji Święta Policji planowane jest wręczenie petycji Panu Prezydentowi RP. Do tego czasu nadal możemy zbierać podpisy celem osiągnięcia założonej wielkości 25 tysięcy podpisów dla 25 tysięcy pracowników polskiej Policji.


Nowy termin ukończenia: 24.07.2022
Podpisy w momencie zmiany: 17445


03/25/2022, 14:14 GMT+1

Zmiana terminu podyktowana jest wojną pomiędzy Rosją a Ukrainą oraz zadaniami, które Policja w związku z tą sytuacją realizuje. Angażuje to również pracowników Policji i tym samym zbieranie podpisów pod petycją wymaga rozszerzenia czasu trwania.


Nowy termin ukończenia: 31.05.2022
Podpisy w momencie zmiany: 13736


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now