Welfare

Stop pozastavení činnosti NPDM!

Petition is directed to
Duha–sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi
47 Supporters
9% achieved 500 for collection target
 1. Launched 28/03/2021
 2. Time remaining 6 Wochen
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision
I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Nesouhlasíme s rozhodnutím organizace DUHA pozastavit činnost Národního parlamentu dětí a mládeže. My všichni, kteří s NPDM spolupracujeme, jsme členy jeho struktur a volíme jeho Předsednictvo, nebo jsme jen angažovanými studenty, vnímáme NPDM jako organizaci, která má zastupovat studenty prostřednictvím zvolených zástupců a rozhodovat o svých záležitostech. Podporujeme myšlenku participace a věříme, že silný parlament mládeže na národní úrovni může zásadním způsobem ovlivnit kvalitu občanské angažovanosti v ČR a stát se advokátem studentských zájmů a tvořit "studentské odbory" po vzoru parlamentů například ve Spojeném Království či ve Francii, kterými se založení NPDM inspirovalo. O svých záležitostech si však chceme rozhodovat sami, prostřednictvím svých zástupců. 

Nejsme spokojeni se současným fungováním NPDM a jsme přesvědčeni že je nutné aby prošel zásadní reformou, která povede k tomu, že bude tato organizace důstojným zástupcem studentů, a všichni studenti z jejího fungování budou mít užitek. To se v současnosti neděje, organizace je neefektivní a má téměř nulový přínos jak studentům, tak jednotlivým parlamentům. Diskuze o podobě NPDM by však měla být vedena našimi zástupci na každoročním Listopadovém zasedání, nebo alespoň jeho onlinové variantě, nikoli za zavřenými dveřmi uvnitř blíže neznámé skupiny devíti lidí, kteří se "dlouhodobě zabývají participací". Tito lidé v našich očích nezastupují Národní parlament a nejsou pro nás partnery. 

Občanské sdružení Duha vnímáme jako partnera NPDM, který Národnímu parlamentu napomáhá ke svému fungování díky svým odborným znalostem a prostředkům. Vždy jsme však měli za to, že Duha nebude zasahovat do samostatného rozhodování parlamentu, který si o svých záležitostech rozhoduje sám a vítali jsme, že nám poskytuje právní subjektivitu, zároveň však i prostor pro naši vlastní samosprávu. Tato nepsaná společenská smlouva byla nyní narušena. Souhlasíme s právem koordinátora v určitých omezených (například finančních) důvodech zasáhnout, toto však není jeden z nich. Duha musí zachovat rozhodovací autonomii NPDM a nemůže jej jen tak pozastavit, kdykoli uzná za vhodné. 

POŽADUJEME proto, aby sdružení Duha okamžitě obnovilo činnost Národního parlamentu dětí a mládeže v plném rozsahu, a navrácení přístupu ke komunikačním kanálům současnému vedení. Dále vyzýváme NPDM jako celek k uspořádání velkého zasedání dle vzoru tradičních "Velkých" nebo "Listopadových" zasedání NPDM za účasti delegátů, jehož jediným úkolem bude debata o reformě NPDM a demokratická volba nového vedení, která bude v souladu s v současnosti stále platným (avšak již několikrát porušeným) Statutem. Toto zasedání uvítáme jak v osobní, tak videokonferenční podobě, na základě současné epidemiologické situace. VYZÝVÁME současné vedení i předsednictvo NPDM, aby hájili tyto naše požadavky a v případě, že Duha odmítne činnost obnovit a přenechat záměr delegátům "Velkého" zasedání, aby zvážili všechna možná řešení jak zachovat samosprávu studentů, včetně znovuzaložení NPDM jako nezávislý občanský spolek. Předsednictvo, Radu a Vedení nadále považujeme za jediné legitimní zástupce NPDM a budeme s nimi případně jednat. 

Reason

Viz. předchozí pole

Thank you for your support, Jakub Hošek from Boleslav
Question to the initiator

Translate this petition now

new language version

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Why people sign

 • Matouš Nehasil PRAHA VYSOčANY

  on 30 Mar 2021

  Myslím si, že Národní parlament by měl být pouze zastřešovaný organizací DUHA, ale ne ovlivňováný.

 • on 29 Mar 2021

  Protože se mi nelíbí, že do pozastavení činnosti NPDM zasahují lidi, kteří o tom nemají co rozhodovat. Měla by o tom rozhodovat rada a předsednictvo, protože právě kvůli takovým věcem jsme si je zvolili na tento post.

 • on 29 Mar 2021

  Protože jsem v parlamentu na své škole.

 • Sára Holá Černý Důl

  on 29 Mar 2021

  Chci aby studenti mohli nadále vymýšlet budoucnost

 • on 28 Mar 2021

  Zastavení činnosti NPDM po dobu osmi měsíců znamená ztrátu spousty možností. Jistému omezení se nedá vyhnout ale úplně zastavení programu by mohlo znamenat jistě ztráty.

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/petition/online/stop-pozastaveni-cinnosti-npdm/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international