Welfare

Otvaranje Centra za odgoj i obrazovanje - produženi boravak Petrinja

Petition is directed to
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
387 Supporters
77% achieved 500 for collection target
  1. Launched 29/08/2021
  2. Time remaining > 4 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision
I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Tražimo da Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. izdvoji sredstva za pokretanje Centra za odgoj i obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju jer za to na našem području postoje velike potrebe. Naša djeca trebaju imati mjesto na kojem mogu ostvariti sve svoje potencijale, i razvijati svoje sposobnosti i vještine. Potrebni su nam stručnjaci, kao što su raznorazni terapeuti za razvijanje motorike, senzorike, kao i fizio terapije za nepokretnu djecu.

Želimo djeci omogućiti nove mogućnosti terapije koje se trenutno na našem području ne nude, kao što je art terapija i muzikoterapija. Uveli bi i terapiju igrom, kao i ucitelja tjelesne kulture koji bi radio s njima sportske aktivnosti (plivanje i slično).

Želimo da naša djeca imaju mogućnost korištenja svih tih terapija 5 dana tjedno. Sada su to liste čekanja i terapije koje dobiju jednom tjedno. Želimo mogućnost da ostvare sve svoje potencijale.

Reason

Ovaj zahtjev je važan jer su djeca prioritet društva, na njima svijet ostaje. Treba im priuštiti sve ono što im omogućava zdravo i sretno djetinjstvo, što im pomaže u ostvarivanju njihovih želja i interesa, što doprinosi razvijanju njihovih sposobnosti i uči ih za samostalan budući život.

Tek sredinom 20. stoljeća javljaju se prve naznake uključivanja osoba

s intelektualnim teškoćama u društvo.[458] U devedesetim godinama

prošlog stoljeća počela se javljati filozofija inkluzije kao reakcija na

dotad prevladavajući institucionalni sustav “zbrinjavanja” i “zaštite”. U

pozadini inkluzije leži ideja da se osobe s teškoćama ne promatraju kroz

njihova ograničenja, nego kroz sposobnosti, interese, potrebe i prava.

Inkluzivno obrazovanje provodi se preobrazbom dvojnog odgojnoobrazovanog

sustava (redovni i specijalni) u jedinstven sustav koji

učenicima s teškoćama omogućuje da budu integrirani i prihvaćeni kao

vrijedni članovi u redovnim školama.[459] Iako se inkluzivno obrazovanje

najčešće spominje u kontekstu djece s teškoćama, ono obuhvaća i ostale

ranjive skupine koje su često marginalizirane, izolirane i isključivane.

Pod ranjivim skupinama djece podrazumijevaju se ona sa smetnjama

u intelektualnom razvoju, smetnjama u govoru, sluhu ili vidu, djeca s

kroničnim bolestima, djeca s različitim smetnjama u ponašanju, sklona

samopovređivanju i suicidu, djeca s epilepsijom ili drugim kroničnim

bolestima, napuštena, zanemarena ili zlostavljana djeca, djeca s PTSPom,

niskog imovinskog statusa, djeca beskućnika i nomada, djeca

izbjeglice, povratnici i pripadnici manjinskih grupa.[460] Inkluzivno

obrazovanje temelji se na pravu sve djece na kvalitetno obrazovanje, a

posebno je usredotočeno na ranjive skupine. Načela inkluzivne edukacije

prihvaćena su na Svjetskoj konferenciji o pristupu i kvaliteti edukacije

osoba s posebnim potrebama, u Salamanci, 1994.[461] i na Svjetskom

edukacijskom forumu u Dakaru,[462] 2000. Inkluzivni programi temelje

se na ideji da se u obrazovanje treba uključiti svako dijete, pa njegovo

fizičko, intelektualno, emocionalno, socijalno, jezično ili drugo stanje

tome ne može biti zapreka. Prema UNESCO-u, obrazovanje je facilitator

za razvoj svakog ljudskog bića, stoga psihičke, socijalne ili emocionalne

teškoće ne smiju biti zapreka mogućnosti obrazovanja.

Prema UNESCO-u,[463] samo rijetka djeca s posebnim potrebama

zahtijevaju odvojene institucije ili razrede, dok se većina može uklopiti u

redovne obrazovno-odgojne ustanove. Integracijom djece s posebnim

potrebama omogućuje im se kvalitetno obrazovanje, a program će

88 ANALIZA STANJA PRAVA DJECE U HRVATSKOJ 2014.

također utjecati na smanjenje diskriminacijskih stavova i predrasuda u

zajednici te na stvaranje otvorenog i solidarnog društva. Zbog toga bi,

uvođenjem takvih programa, trebala profitirati sva djeca, pa i društvo

u cjelini, jer program poštuje međuljudske različitosti i time mijenja

socijalnu perspektivu, pri čemu se orijentira na razvijanje potencijala

(a ne na nedostatke).

Važno je naglasiti da inkluzivno obrazovanje nije ograničeno na djecu

određene dobi, već ga treba provoditi na svim razinama obrazovanja.

Thank you for your support, Sanja Petrović , Tamara Sova from Petrinja
Question to the initiator

Translate this petition now

new language version

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Why people sign

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/petition/online/otvaranje-centra-za-odgoj-i-obrazovanje-produzeni-boravak-petrinja/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international