Bildung

от името на испанската асоциация за интегриране на деца с увреждания в редовни училища (APICO), относно приобщаващото образование за децата със специални потребности 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията призовава децата с увреждания да бъдат обучавани в редовни училища, като по-специално критикува случая, при който 8 младежи са били изключени от училище за професионално обучение, и призовава те да бъдат приети обратно и да бъдат взети предвид образователните им потребности.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now