Европейска инициатива за медиен плурализъм

Ségolène PRUVOT
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in Europäische Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Защитаване медийния плурализъм чрез частична хармонизация на национални правила за собствеността и прозрачността на медиите, кофликти на интерес с политическа длъжност и независимост на медийните регулаторни органи. Ние настояваме за промени в Директивата за аудиовизуални медийни услуги (или подкрепа за нова Директива) с цел въвеждането на хармонизирани правила по отношение на закрила на медийния плурализъм като необходима стъпка към правилното функциониране на вътрешния пазар. Такова законодателство, в съотвествие с Хартата за основните права на ЕС, също ще задоволи целта на обществения интерес за поддържане на плуралистичен демократичен дебат чрез свободен обмен на идеи и информация в Европейския съюз.

Thank you for your support, Ségolène PRUVOT

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international