openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close

Pro

Warum ist die Petition unterstützenswert?

Dës Beem gehéiren zum Staadbild vun eiser Haaptstaad an ech kann mär beim bäschten Wëllen nët virstellen, wéi d'avenue ouni dës Beem soll ausgesin---wahrscheinlech traureg! Zemols ëm d'krëschtzäit ass ët wonnerschéin beliicht. Daat soll esou bleiwen ! Sicht eng aaner Alternative !
1 Gegenargument Anzeigen

Contra

Was spricht gegen diese Petition?

Ech fannen et iwregens nët gut, dat én hei eng Petitioun kann ënnerschreiwen, ouni dat den Numm opdaucht. Wann ech da fir oder géint eppes sin, da soll ech w.e.gl. och de courage hun a mein Numm derbei setzen!
1 Gegenargument Anzeigen
Mir mussen eis décidéieren, wat mir wëllen. Wann den Tram da soll gebaut gin (ech sin derfir!) an déi Bém d'Arbechten onméiglech maachen, da musse mer an de sauren Aapel beissen. Et dét mir léd fir all énzelnen, awer esou Monumenter sin se jo awer och nët an déi coupe "à la française" ass affaire de goût. Ech fannen natiirlech gewuesse Bém méi schéin. Wann dat also sérieux gemaach gët an am Joer duerno Bém vu 20-30 Joer do geplanzt gin, an si dann en anstännegt Planzlaach kréien, wou si och déi nächst 50 Joer a Rou kënne woussen, da mengen ech nët, da mengen ech nët, dat et eng Katastroph ass
2 Gegenargumente Anzeigen