Minority protection

Randy en Renata moeten in hun geboorteland Nederland blijven

Petition is directed to
staatssecretaris voor Asiel en Migratie Eric van der Burg
980 968 in Kingdom of the Netherlands
Collection finished
 1. Launched November 2021
 2. Collection finished
 3. Submission on the 01 Jan 2024
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

Randy (13jr) en zijn zus Renata (15jr) zijn geboren en getogen in Den Haag. Ze zitten beiden op het VWO en weten niet beter dan dat Nederland hun geboorteland is. Ze nemen actief deel aan de maatschappij en dat blijkt uit de vele vrienden die ze hebben gemaakt op school, sport en in de kerk.

Ze dreigen te worden uitgezet, omdat ze hun beroep op de kinderpardonregeling is afgewezen. In juli van dit jaar is het bezwaar hierop ook afgewezen. De reden is dat de ouders geen asiel hebben aangevraagd. De rechter heeft geen rekening gehouden met het feit dat hun advocaat had geadviseerd dat ze geen asielaanvraag moeten doen, want het heeft geen nut....

Het zal duidelijk zijn dat de fout (voor zover je dat kan zeggen) van de ouders niet toegerekend mag worden op Randy en Renata. Zij konden er NIKS aan doen en zijn volkomen onschuldig en toch wil de staatssecretaris Asiel & Migratie, Eric van der Burg, de kinderen Randy en Renata samen met hun ouders het land uitzetten.

Dit is onmenselijk en onwenselijk!

We willen een oproep aan iedereen om deze petitie te ondertekenen zodat we de politiek ertoe kunnen bewegen om op basis van humanitaire gronden een verblijfsvergunning te geven aan Randy en Renata en hun ouders.

We danken u vriendelijk voor uw steun.

Reason

Randy en Renata zijn met hun ouders onderdeel van een hechte gemeenschap in Den Haag. Ze hebben veel vrienden op school, sport en in de kerk. We kennen de familie al minstens 10 jaar en ze dragen bij aan een goede samenleving. Het zijn voorbeeldburgers en die hebben we hard nodig in Nederland.

De kinderen zijn in de pubertijd en doen hun best op school. Ze zijn echte Nederlandse kinderen, maar worden niet als zodanig gezien door de Nederlandse staat. Het is NIET in het belang van de kinderen om ze naar Indonesië te sturen. Ze kennen de taal nauwelijks, hebben geen enkel band met het land en horen daar simpelweg NIET thuis. Nederland heeft de rechten van het kind (internationaal verdrag) ondertekend, maar vertrapt op dit moment alle rechten van het kind.

Thank you for your support, George Portier from 's-Gravenhage
Question to the initiator

News

 • Beste betrokkenen,

  De overhandiging van de handtekeningen aan de staatssecretaris Eric van der Burg heb ik on hold gezet. De datum van overhandiging is 1-1-2024 geworden. Zoals eerder vermeld is het nu niet het moment om de publiciteit op te zoeken.

  Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zal ik u op de hoogte houden.

  Mvgr,

 • Beste vrienden,

  De inzamelingsduur om handtekeningen te verzamelen is vorige week woensdag verstreken. Dit zou betekenen dat de handtekeningen overhandigd moeten worden aan staatssecretaris Eric van der Burg. In overleg met de advocaat van gezin Sihombing en Defence for Children is het beter om nu niet de publiciteit op te zoeken.

  De aanvragen die de advocaat bij de IND heeft ingediend wachten nog op antwoord. Daarnaast is het advies om een orthopedagogisch onderzoek te laten doen voor de Randy en Renata zodat daarmee, in het kort gezegd, o.a. kan worden aangetoond dat het beter is als Randy en Renata in Nederland moeten blijven.

  Ik heb de overhandigingsdatum van deze petitie verplaatst naar 1-1-2024. Ik weet niet zeker of dat mag of mogelijk... further

 • Het is al weer bijna een jaar geleden dat deze petitie is opgestart. Inmiddels is het aantal handtekeningen gegroeid tot meer dan 900 en dat is heel bemoedigend. We zijn dankbaar voor alle steunbetuigingen.

  De advocaat die zich over deze zaak heeft ontfermd heeft ervoor kunnen zorgen dat Roberd en zijn gezin een half jaar lang met status in Nederland kunnen blijven. De duur hangt af van de verwachte uitspraak op de aanvraag die de advocaat heeft ingediend voor de kinderen en de ouders om te kunnen blijven in Nederland.

  Die uitspraak is er nog niet gekomen, maar de IND wil wel toelichting van de advocaat op welke grond hij deze aanvragen heeft ingediend.

  Ik ga proberen om deze petitieduur te verlengen. Hopelijk kan dat.

  Tot zover het laatste... further

Laat de Nederlandse overheid zich maar van hun welwillende en goede kant laten zien voor onze Indonesische medeburgers…

Kinderen zijn hier geboren ,ik heb ze als peuters in de klas gehad Ouders altijd betrokken bij school

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now