Region: Maldegem
Environment

Hou Burkel leefbaar: geen megastal naast natuurgebied

Petition is directed to
Vlaamse regering
248 Supporters
50% achieved 500 for collection target
  1. Launched 08/06/2022
  2. Time remaining > 2 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Het gebied Burkel bestaat deels uit landschappelijke waardevol landbouwgebied en deels uit natuurgebied: een waardevol lappendeken van vochtige bossen, graslanden en typerende dreven. Grote delen van het gebied zijn aangeduid als Habitatrichtlijngebied (en genieten dus Europese bescherming) en werden opgenomen binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk.

Het industrieel bedrijf Sibavar vroeg begin 2022 een vergunning aan voor de uitbreiding van het aantal dieren van 4.000 naar bijna 10.000 varkens. In de vergunning wordt ook in het bouwen van een zeugenstal, een biggenstal, een landbouwloods en een wateropslagtank, voedersilo’s, het rooien van bomen en een hernieuwing, uitbreiding en verandering van de bestaande, intensieve varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie voorzien.

Het buurtcomité Leefbaar Burkel en de natuurverenigingen Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt en Partners Meetjesland wenst een landbouwuitbating die afgestemd is op de waardevolle omgeving (natuur en landschap) en zonder hinder voor de buurt.

Jij kan onze actie kracht bijzetten door deze petitie te ondertekenen. Op die manier toon je dat je niet akkoord bent met het uitbreiden van deze megastal op een plaats die daar niet voor geschikt is. Steun mee onze keuze voor duurzame, grondgebonden landbouw afgestemd op de waardevolle omgeving!

Reason

Wij zijn van oordeel dat deze uitbreiding van het bedrijf onaanvaardbaar is. Daar zijn verschillende redenen voor:

  • De veehouderij bevindt zich op minder dan 200 meter van Habitatrichtlijngebied en VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk) en naast het erkende natuurgebied Torrebos-Burkel van Natuurpunt. De Europese topnatuur in het gebied heeft vandaag al te maken met een sterke overschrijding van de kritische depositiedrempels. De vergunning werd door de provincie goedgekeurd op basis van beloofde reducties door ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals biologische luchtwassers. Probleem: deze systemen leveren vaak niet het gewenste rendement op en ze focussen eenzijdig op de stikstofuitstoot, waardoor ze voorbijgaan aan de andere belastingen op het milieu die zo’n forse uitbreiding met zich meebrengt.
  • De realisatie van een dergelijk grootschalig landbouwbedrijf en mestverwerkingsinstallatie in landschappelijk waardevol landbouwgebied net naast waardevolle natuurgebieden is niet aanvaardbaar. Niet alleen is het industriële landbouwbedrijf sterk storend in het waardevolle landschap, de link van het industriële bedrijf met het omliggende landbouwgebied is nagenoeg nihil. Veevoeders en mest voor de mestverwerking worden aangevoerd, de varkens en effluent van de mestverwerkingsinstallatie worden afgevoerd.
  • Het bedrijf zorgt nu al voor heel wat omgevingshinder (mobiliteit, geluids- en stofhinder, grondwater,…) voor de buurt en recreanten (fietsers, wandelaars,…), wat nog versterkt zal worden door de uitbreiding van het bedrijf.

Daarom dienden het buurtcomité Leefbaar Burkel, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt en Partners Meetjesland in mei 2022 samen een beroep in bij de Vlaamse regering:

De verenigingen zijn van oordeel dat op deze locatie geopteerd moet worden voor familiale, grondgebonden landbouw, afgestemd op de waardevolle omgeving.

Bekijk de situeringskaartjes en enkele foto's en lees meer op https://www.npmeetjesland.be/leefbaarburkel

Translate this petition now

new language version

News

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Why people sign

5 days ago

De megastallen die er al zijn, zijn niet nodig. Waarom moet dat zo groots, zo industrieel? Gaat het er wel diervriendelijk aan toe? Want voor hen, gaat het uiteindelijk om het geld, de winst. En al zeker zo dichtbij een natuurgebied! Hoe halen ze het in hun hoofd? Begrijpe, wie begrijpen kan. Véél succes!

5 days ago

agro industrie is een boosdoener in de klimaatproblematiek. Vleesproductie moet afgebouwd worden in de klimaatdoelen

5 days ago

Terwijl famiale bedrijven moeten sluiten wordt vergunning verleend om een grootschalige varkenshouderij te beginnen.waar is de logica, en de rechtvaardigheid?

7 days ago

Behoud van gezond leefmilieu en een toekomst voor de volgende generaties

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/nl/petition/online/hou-burkel-leefbaar-geen-megastal-naast-natuurgebied/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now