Υγεία

Ein klares Zeichen für unsere Helden❤ un segno forte per i nostri eroi❤

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Landesregierung Provinz Bozen
141 Υποστηρικτικό
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
141 Υποστηρικτικό
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

16/05/2021, 2:11 π.μ. CEST

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


17/03/2020, 10:21 π.μ. CET

Die Gruppe der betroffenen Menschen wurde erweitert um eventuellen Missverständnissen vorzubeugen


Neuer Petitionstext: Petition für unsere Helden❤️
Die Coronakrise hat unser aller Leben verändert und wird es auch langfristig verändern!
Nachdem ich täglich in Kontakt mit den Menschen an der Front bin, wie Ärzte/Krankenschwestern/Sanitäter... Ärzte/Krankenschwestern/Sanitäter/technisches Personal/ Hilfspersonal/ Altersheime/Sanatorien.. weiss ich, daß die für UNS über ihre Belastbarkeit hinaus gehn!
Ich möchte ein nachdrückliches Zeichen für UNSERE HELDEN setzen! 2.000 € steuerfrei als Prämie für alle, die täglich für UNS Übermenschliches geben!
Die Provinz wird das Geld finden!
Bitte helft mir unseren Helden eine kleine Freude zu machen, dafür daß sie unsere Leben retten!
Mein Ziel 10.000 Unterschriften! Das ist ein klares Zeichen!
Unsere Helden setzen jeden Tag ein klares Zeichen für uns!
Auf auf Südtirol! Zeit das Geld den richtigen zu geben!✨❤️✨
Danke
Angelika
Petizione per I nostri eroi❤
IL Coronavirus ha cambiato la nostra vita e lo fara' ancora per tanto tempo!
Siccome giornalmente sono in contatto con medici e infermieri infermieri/ personale tecnico/ dipendenti delle case di riposo ecc che sono alla fronte, so che superano spesso per noi la linea di sopportazzione!
Vorrei dare un chiaro segno per I nostri eroi!
2.000€ (essente tasse) come premio per tutti loro che ogni giorno per NOI fanno un lavoro straordinario!
Vorrei raccogliere 10.000 firme! Questo é un segno forte!
I nostri eroi ci dimostrano ogni giorno il loro coraggio!
Caro Alto Adige! É ora di dare I soldi a loro che lo meritano...
Grazie
Angelika

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 11


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα