Bilde for huset parlamentet " Should the EU move towards more mutual solidarity? ".
Bilde for huset parlamentet " Does Europe's Democracy need a fundamental update?
 ".
Bilde for huset parlamentet " Sollen Volksabstimmungen auf Bundesebene eingeführt werden? ".
Bilde for huset parlamentet " Brauchen wir mehr „Freiheitspflichten"? ".

Bidra til å styrke samfunnsdeltakelse. Vi vil gjøre bekymringene dine hørt mens du forblir uavhengig.

Fremme nå