Education

Διαφοροποίηση Εξεταστικών Δοκιμίων για τους μαθητές με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Petition is directed to
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
338 supporters

Petitioner did not submit the petition.

338 supporters

Petitioner did not submit the petition.

 1. Launched June 2022
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

Να διαφοροποιείται το εξεταστικό δοκίμιο για τους μαθητές με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με βάση τις επιστημονικά αξιολογημένες ειδικές τους ανάγκες.

Reason

Θέμα: Διαφοροποίηση του εξεταστικού δοκιμίου παιδιών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με βάση τις επιστημονικά αξιολογημένες ειδικές τους ανάγκες

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ειδικών Παιδαγωγών, με λύπη του παρατηρεί την καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στη Μέση εκπαίδευση, σχετικά με τη διαφοροποίηση του εξεταστικού δοκιμίου των Παγκύπριων Εξετάσεων.
Για ακόμη μια φορά, παρατηρούμε την έλλειψη οράματος εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, όπως επίσης και προγραμματισμού όσον αφορά τους μαθητές με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία «Παιδιά για τα οποία έχει προσδιοριστεί ειδική αγωγή και εκπαίδευση υποβάλλονται σε εξετάσεις και διαγωνίσματα του ίδιου επιπέδου και απαιτήσεων όπως και για τους υπόλοιπους μαθητές, που προνοούνται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, προσαρμοσμένα στις επιστημονικά αξιολογημένες ειδικές τους ανάγκες» (Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες του 1999)
Η απουσία ενός διαφοροποιημένου εξεταστικού δοκιμίου με βάση τις αξιολογημένες ανάγκες του κάθε μαθητή και η απαίτηση συμπλήρωσης του ίδιου εξεταστικού δοκιμίου, χωρίς προσαρμογές, αποτελεί μία ακόμη διάκριση. Για ακόμη μια φορά, παρατηρούμε πως το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, δε συμβαδίζει με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας και ζητούμε όπως άμεσα διορθώσει την πιο πάνω πρακτική, δίνοντας πρόσβαση σε όλους τους μαθητές στο να εξεταστούν, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ίσες ευκαιρίες για όλους.
Το ΥΠΠΑΝ αναφέρει ότι «Ο πίνακας προδιαγραφών, η εξεταστέα ύλη και τα εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, πρέπει να έχουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας για όλους τους υποψηφίους και δεν είναι δυνατή η διαφοροποίηση τους για οποιοδήποτε υποψήφιο ή ομάδα υποψηφίων» (Cyprus Times). Ας γίνει κατανοητό πως συμφωνούμε απόλυτα με το δεδομένο να έχουν όλοι οι υποψήφιοι δοκίμιο με τον ίδιο βαθμό δυσκολίας και για το λόγο αυτό, είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη για διαφοροποίηση του εξεταστικού δοκιμίου, αφού μόνο έτσι θα επιτευχθεί ο ίδιος βαθμός δυσκολίας για όλους τους μαθητές/τριες.
Τέλος, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε τη πρόταση του κου. Πρόδρομου Προδρόμου, η οποία αφορά την επιστολή που απέστειλε στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να δοθεί στον συγκεκριμένο μαθητή κατ΄εξαίρεση μία από τις προβλεπόμενες υπεράριθμες θέσεις. Τέτοιες δηλώσεις, οι οποίες έχουν τις ρίζες τους σε ένα φιλανθρωπικό μοντέλο αντίληψης της αναπηρίας, δε θα έπρεπε να έχουν θέση στην Κύπρο του 2022. Με μεγάλη μας θλίψη παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς η διαφοροποίηση του γραπτού των τελικών εξετάσεων δε θα έπρεπε να αποτελεί σήμερα θέμα συζήτησης, αλλά μια υφιστάμενη πρακτική. Δεν μπορεί το θέμα της προσβασιμότητας να μπει σε στεγανά. Ας προχωρήσουμε επιτέλους σε μια εφ΄όλης της ύλης συζήτηση για το θέμα της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να μην παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα, τα οποία πλήττουν περισσότερο τον ήδη πολύπαθο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης (αναπηρίας).

Με εκτίμηση,
ΔΣ ΠΑΣΕΙΠ

Thank you for your support, ΠΑΣΕΙΠ from Nicosia
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now