Ανεβάστε τη συμπληρωμένη φόρμα υπογραφώνΣημειώσεις


Χρησιμοποιείστε αυτή την υπηρεσία ως υποστηρικτής ψηφίσματος, αν έχετε συλλέξει υπογραφές σε έντυπο (όχι ηλεκτρονικά).

Κατεβάστε κάθε φύλλο μεμονωμένα ως αρχείο. Χρησιμοποιήστε το πρότυπο μας για τη συλλογή έως και 10 υπογραφών ανά φύλλο. Τα πρότυπα του Archer μπορούν να βρεθούν σε κάθε σελίδα αναφοράς μιας ανοικτής αναφοράς αναφοράς. Εάν χρησιμοποιείτε τα δικά σας συλλογικά έντυπα, λάβετε υπόψη σας ότι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από 50 υπογραφές σε μια φόρμα συλλογής.

Οι υπογραφές σε έντυπη μορφή θα καταμετρούνται άμεσα, μετά την επιτυχημένη μεταφόρτωσή τους. Τα στοιχεία των υπογραφών αυτών δε θα δημοσιεύονται σε καμία περίπτωση.

τρέχουσες συλλογές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα