Prenos liste potpisaNapomene


Koristite ovu uslugu kao pobornik peticije ako ste prikupljali potpise na papiru.

Preuzmite svaki list pojedinačno kao spis. Pomoću našeg predloška prikupite do 10 potpisa po listu. Predlošci strijelca mogu se naći na svakoj stranici peticije otvorene peticije. Ako koristite vlastiti kolektivni obrazac, imajte na umu da se na obrascu za prikupljanje ne može prikupiti više od 50 potpisa.

Potpisi na papiru broje se odmah nakon uspješnog potpisa. Ni u jednom trenutku neće biti objavljeni sami natpisi.

tekuće kolekcije

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada