Ανεβάστε τη συμπληρωμένη φόρμα υπογραφώνΣημειώσεις


Χρησιμοποιείστε αυτή την υπηρεσία ως υποστηρικτής ψηφίσματος, αν έχετε συλλέξει υπογραφές σε έντυπο (όχι ηλεκτρονικά).

Laden Sie jeden Bogen einzeln als Datei hoch. Verwenden Sie dafür unsere Vorlage, auf der pro Bogen bis zu 10 Unterschriften gesammelt werden können. Vorlagen für Bögen finden Sie auf jeder Petitionsseite einer openPetition-Petition. Sollten Sie Ihre eigenen Sammelbögen verwenden bedenken Sie bitte, dass auf einem Sammelbogen nicht mehr als 50 Unterschriften gesammelt werden können.

Οι υπογραφές σε έντυπη μορφή θα καταμετρούνται άμεσα, μετά την επιτυχημένη μεταφόρτωσή τους. Τα στοιχεία των υπογραφών αυτών δε θα δημοσιεύονται σε καμία περίπτωση.

αρ.
1.

Πόλη του ταχυδρομικού κώδικα

Χώρα

Email