Region: Belgium
Success
Health

Petitie ter erkenning van het bestaan van een langdurige vorm van COVID-19 in België

Petitioner not public
Petition is directed to
de federale en regionale Ministers van Volksgezondheid
2,008 supporters
Petition has contributed to the success
2,008 supporters
Petition has contributed to the success
 1. Launched 2020
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Success

The petition was successful!

Open brief aan onze federale minister van volksgezondheid, aan de regionale en gewestelijke ministers van volksgezondheid, en aan de coronacommissaris.

Langdurige COVID-19 patiënten zijn mensen die, soms maanden na hun initiële infectie, nog steeds invaliderende symptomen hebben zoals ademhalingsmoeilijkheden, spierzwakte en -pijn, vermoeidheid, langdurige koorts, neurologische-, vasculaire- en hartklachten. Dit belet hen niet enkel om het normale leven te hervatten (werk, sociaal leven, gezinsleven...), sommigen zijn ook arbeidsongeschikt.

Wij vragen daarom aan de overheden om:

 1. Post-COVID als syndroom te erkennen.

 2. Duidelijke richtlijnen te formuleren voor zorgverstrekkers en hulpverleners zodat zij op een onderbouwde manier de post-COVID-gemeenschap kunnen ondersteunen.

 3. De interdisciplinaire samenwerking tussen zorgverstrekkers te bevorderen, zowel in de eerste lijn als met ziekenhuizen.

 4. Meer fondsen ter beschikking te stellen voor (multidisciplinair) wetenschappelijk onderzoek, zowel gericht op verkenning van de situatie als naar behandeling toe.

 5. Accenten toe te voegen vanuit de eerstelijnszorg en de patiënten zelf, bij het uitwerken van een crisisplan voor toekomstige pandemieën.

 6. Te beseffen dat het chronisch karakter van deze ziekte doorweegt op menselijk en economisch vlak, zowel voor de patiënt als diens omgeving en een zware impact heeft op de gezondheidszorg.

 7. Voldoende ondersteuning en psychologische begeleiding te voorzien voor zij die daar nood aan hebben.

Voor meer info of vragen: contact@post-COVID.be https://www.post-covid.be

Reason

Wij willen dat de langdurige COVID-19 zieken gehoord en erkend worden. We kunnen immers niet langer om de grote en snel groeiende bewijslast heen:

 1. Wij zijn met velen. Volgens verschillende academische studies ontwikkelen meer dan 10% van de niet-gehospitaliseerde en meer dan 74% van de gehospitaliseerde COVID-19 patiënten een langdurige vorm van de ziekte. Op 20 oktober 2020 overschreed België de grens van 230.000 vastgestelde besmettingen en 23.000 hospitalisaties. Dit betekent dat meer dan 36.000 patiënten deze langdurige vorm van COVID-19 hebben ervaren of er nog altijd onder lijden.

 2. Wij hadden een actief leven. Het merendeel van de langdurig zieken zijn mensen tussen de 25 en de 60 jaar. De meesten van ons waren in goede gezondheid, sportief en actief. Sommigen zijn ondertussen al meerdere maanden geveld door COVID-19.

 3. Wij moeten onze ziekte telkens bewijzen. Aan het begin van de epidemie was er te weinig testmateriaal, waardoor velen van ons nooit getest zijn. Daarnaast vertonen de testen een groot aantal vals negatieven en tonen de bloednames niet altijd aan dat iemand COVID-19 doormaakte, omdat niet iedereen antistoffen maakt of de antistoffen al verdwenen zijn. Gevolg hiervan is dat er bij een groot aantal patiënten ten onrechte twijfel bestaat over hun besmetting, ook al waren de symptomen en het ziekteverloop overduidelijk. Nochtans zou men op basis van de symptomen en het ziekteverloop ook tot een klinische diagnose van COVID-19 kunnen komen.

De Wereldgezondheidsorganisatie roept zijn leden op het bestaan van langdurige COVID-19 te erkennen. In België zette de overheid die stap nog niet. Andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk heeft wel al stappen gezet om deze mensen te ondersteunen. Laten we in België aub niet achterblijven.

Thank you for your support

This petition has been translated into the following languages

News

 • Goed nieuws! Minister Vandenbroucke heeft de petitie ontvangen en gaat ermee aan de slag! De komende maanden gaan wij, samen met zijn kabinet en andere partners, bekijken hoe we de punten kunnen realiseren. We hopen op een vlotte samenwerking.

  Wil je op de hoogte blijven van het vervolg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief op www.post-covid.be of volg onze facebookpagina www.facebook.com/postCOVIDgemeenschap

  Gezonde groetjes,
  Els en Ann

 • Dies ist ein Hinweis der openPetition-Redaktion:

  Die Petition stand im Konflikt mit Punkt 1.9 der Nutzungsbedingungen und wurde deshalb pausiert. Inzwischen wurde die Petition überarbeitet, erneut durch die Redaktion von openPetition geprüft und freigeschaltet.

Ikzelf ben opgenomen geweest eind oktober 2020 voor 11 dagen zuurstofkuur + baxters en het was geen pretje. Dank zij de zeer goede zorg kon ik terug naar huis en nu zowat 3 maand verder heb ik nog diverse resterende aandoeningen waar ik leer mee leven. Misselijkheid , duizeligheid , ademverlies , spraakverwarring , oriëntatie moeilijkheden , moeheid , slechter slapen , buikpijn enz. Er valt mee te leven maar ik hoop erop mijn vorige toestand te herwinnen.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now