Region: Belgium
Culture

Nee aan dit hervormingsproject van het kunstenaarsstatuut

Petition is directed to
Belgische Federale Parlement
1,586
Collection finished
 1. Launched June 2022
 2. Collection finished
 3. Prepare submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

Dames en Heren, Parlementsleden,

Ik heb nota genomen van het hervormingsproject dat betrekking heeft op een grondige herziening van het "kunstenaarsstatuut", dat ten onrechte de naam "kunstenaarsstatuut" heeft gekregen. Helaas moet ik u zeggen dat ik het volstrekt oneens ben met de teksten die u vandaag voor parlementair debat voorlegt. 

 • Omdat het project niet het resultaat is van overleg met de vakbonden en beroepsverenigingen, hetgeen voor een aangelegenheid die de sociale zekerheid betreft een gevaarlijk precedent zou vormen in de geschiedenis van het sociaal overleg in België; 
 • Omdat de structurele onderfinanciering van de cultuur en de ongelijke toegang tot de beloning niet alle werknemers in staat stellen te voldoen aan de voorwaarden voor toegang tot en vernieuwing van het nieuwe "Statuut van de werknemers in de kunstsector", en omdat het huidige federale project dus partieel en onvolledig is; 
 • Omdat het wetsvoorstel zoals nu op tafel ligt – doordat ze probeert artistieke activiteiten in een wettelijke definitie onder te brengen en ze als economische objecten te beschouwen- mij meer een machine lijkt om kunst- en cultuurwerkers uit te sluiten, op grond van het feit dat hun know-how niet voldoende "artistiek" is of dat hun inkomsten, afkomstig van deze know-how, niet "voldoende" zijn; 
 • Omdat de taken die aan de nieuwe Kunstcommissie zijn toevertrouwd mij talrijk en ongelijksoortig lijken, in tegenspraak met haar zuiver administratieve karakter; 
 • Omdat de Commissie, uitgaande van de reeds genoemde juridische definitie, niet in staat zal zijn de onontbeerlijke objectiviteit aan te tonen die voor de toekenning van een sociaal recht vereist is, en omdat gerechtelijke stappen, bij de huidige stand van de teksten, zeer moeilijk lijkt; 
 • Omdat in plaats van de beschermende rol die ik van deze hervorming verwachtte, blijkt de Commissie een verdacht mechanisme te zijn, gericht op controle en op uitsluiting van creatieve en culturele werkers; 
 • Omdat het hele mechanisme dat zou worden ingevoerd, met name de alomtegenwoordige werking van de Kunstwerkcommissie, en de complexiteit van de voorgestelde werkloosheidsregels druisen immers in tegen de oorspronkelijke doelstelling van administratieve vereenvoudiging
 • Omdat veel werknemers in de kunst- en cultuursector werken, onzichtbaar zijn en vooral onbetaald blijven, terwijl onze regeringen prat gaan op de economische dynamiek van de culturele sector; 
 • Omdat een zogenaamde versoepeling van de voorwaarden voor toegang tot werkloosheidsuitkeringen inruilen voor veel moeilijkere voorwaarden voor vernieuwing is onaanvaardbaar, zeker aan het einde van de crisis, en met name van de vrouwelijke werknemers;
 • Omdat de veralgemening van de cachetregel, zowel voor de toegang tot het betrokken sociale recht als voor de vaststelling van het aantal dagen dat geen recht op vergoeding bestaat, zal immers tot gevolg hebben dat een plafond wordt gesteld aan het loon, dat voor de meerderheid reeds zeer laag is, en zal dus de onzekerheid van de werknemers met een langdurig dienstverband nog doen toenemen; 
 • En tenslotte omdat dit project voor een nieuw "statuut voor kunstarbeiders" duidelijk een sociale stap terug is en een gevaar voor de vitaliteit en de invloed van de culturele sector in België. 


En dus moet ik u, ministers en leden van het Parlement, zeggen dat ik gekant ben tegen dit project in zijn huidige vorm en inhoud en dat ik eis dat het onvoorwaardelijk wordt ingetrokken, terwijl ik blijf hameren op de noodzaak om goede oplossingen te vinden zodat de werknemers in de kunstsector een maximale sociale bescherming wordt geboden. 

 

Reason

Thank you for your support, Marc Scius from Bruxelles
Question to the initiator

This petition has been translated into the following languages

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now