Περιοχή: Λιμβουργία
Στέγαση

Het versterken en verduurzamen van de woningmarkt in Limburg (B)

Η αναφορά απευθύνεται σε
iedereen
86 Υποστηρικτές
17% έχει επιτευχθεί 500 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε 4/10/2022
  2. Συλλογή ακόμα 4 ημέρες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει όνομα και τοποθεσία και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Onze woningmarkt is verzadigd. Er is een gebrek aan aangepaste woningen voor ouderen, betaalbare woningen voor jongeren, meer dan 22.000 Limburgers stonden begin dit jaar op een wachtlijst voor een sociale woning, dat is een record. Het aantal toewijzingen voor een sociale woning mag dan wel zijn toegenomen, het feit is dat er gewoon te weinig sociale woningen zijn in Limburg én Vlaanderen. Daar bovenop dienen nog duizenden woningen energetisch aangepast te worden rekening houdend met de stijgende energieprijzen en de klimaatdoelstellingen.

 

Nochtans is het van cruciaal belang dat we ons woonbeleid drastisch uitbreiden. Met de uitvoering van Spartacus en de Noord-Zuidverbinding – om twee grote mobiliteitsprojecten bij naam te noemen – staan er in onze provincie belangrijke (economische) projecten op til waar we de nodige handen en hoofden goed kunnen gebruiken. Ook het tekort aan handen in de zorg speelt ons parten. En zelfs als we het gros van de 130.000 Limburgers die momenteel niet aan de slag zijn, opnieuw naar onze arbeidsmarkt begeleiden, zullen we uit noodzaak beroep moeten doen op arbeidskrachten van buiten Limburg en uit het buitenland. Ook deze goede arbeidskrachten verdienen een goede huisvesting.

 

De aanpak van deze problematiek overstijgt de lokale bevoegdheid. Daarom doet Red Limburg een oproep aan alle stakeholders in Limburg en Vlaanderen om een Taskforce op te richten in Limburg  om samen werk te maken van een versterking en verduurzaming van het (sociale) woonbeleid.

Lees hier het volledig persbericht.

Ondertekenende organisaties: Beweging.net Limburg, Voka Kamer van Koophandel Limburg, Limburgs Platform voor mensen op de vlucht (LPV), Stebo, Onesto, Energiehuis Limburg, Limcoop cv, IC Limburg, vzw Homie, Avansa Limburg, ITZU nv, Vzw El moustakbal, WSM Limburg, ACV Limburg, Welzijnszorg Limburg, Huurderssyndicaat Limburg, SAAMO Limburg, CAW Limburg, Pax Christi Limburg, Warm Borgloon, Okra Limburg, Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, Legalstay.be, CM Limburg, Cordium cvba, Hogeschool PXL, Expertisecentrum PXL Social Work Research, Unizo Limburg, VKW Limburg, ABVV Limburg, Algemene Centrale ABVV Limburg, ACLVB Limburg, Nieuw Dak, Embuild Limburg, Vooruit Limburg, Hogeschool UCLL, De Winning, Aksi..

[lijst wordt regelmatig verder aangevuld]

Αιτιολόγηση

Signalen geven aan de beleidsverantwoordelijken

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , #RedLimburg από Hasselt
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

πρίν 5 μέρες

Omdat mijn huur op 1 jaar tijd doornindexering met 70 euro vermeetdert is en dit jaar opnieuw..

πρίν 7 μέρες

Omdat wij als organisatie AKSI gezond wonen een basisrecht vinden waar teveel van onze medewerkers uit de boot vallen.

πρίν 9 μέρες

Omdat ik zekerheid, gerechtigheid, gelijke kansen, solidariteit en welzijn voor iedereen, belangrijk vindt, en/of voor mensen die het nodig hebben.

στον/-ην/-ο 18.11.2022

Laten we in Limburg met één stem spreken en ijveren voor een versterking en verduurzaming van het sociale woonbeleid – een sterke partnership is hierin essentieel en zorgt voor daadkracht naar oplossingen op lange termijn.

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/be/petition/online/het-versterken-en-verduurzamen-van-de-woningmarkt-in-limburg-b/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα