Regione: Huldenberg
Aplinka

Voor een leefbare omgeving rond de Vlamoven en tegen de verharding van 8ha landbouwgrond

Peticija adresuota
Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven
1 171 rėmėjas
98% pasiektas 1 200 surinkimo tikslui
  1. Pradėta lapkričio 2022
  2. Rinkimas vis dar > 6 mėn
  3. Pateikimas
  4. Dialogas su gavėju
  5. Sprendimas

Sutinku, kad mano duomenys būtų saugomi . Jūs nuspręsite, kas gali matyti jūsų paramą. galiu bet kada atšaukti šį sutikimą .

2023-09-30 10:34; GMT+2

Beste leden

Beste sympathisanten & burenAangezien de gemeenteraad gisterenavond is uitgelopen waren we genoodzaakt om onze vergadering uit te stellen.

De volgende vergadering staat ingepland op donderdag 5 oktober om 20u in de tent bij Dirk Stas ( Nijvelsebaan 8a ).Hopelijk tot donderdag en prettig weekend!Met vriendelijke groeten

Actiecomite De Vlamoven


2023-09-24 10:50; GMT+2

parodyti dokumentą

Goedemorgen leden

Goedemorgen sympathisanten & burenNa een tijdje van stilte hebben we meer informatie.De scopingnota werd ondertussen door het schepencollege goedgekeurd.

Op de website van de gemeente vinden jullie de scopingnota via deze link: www.huldenberg.be/nl/rupbuitensportIn bijlage kunnen jullie ook meer informatie vinden over het nieuwe locatie-onderzoek.De volgende gemeenteraad staat gepland op donderdag 28 september om 19u.

Na de gemeenteraad volgt er een vergadering in de tent van Dirk Stas ( Nijvelsebaan 8a ) vanaf 20u.Wie nog graag zwarte vlaggen / affiches wil, gelieve ons dit te laten weten.Hopelijk tot donderdag op de gemeenteraad en vergadering. We moeten ons terug voldoende laten horen en zien.Met vriendelijke groeten en een prettig weekend

Actiecomite De Vlamoven


2023-05-23 16:06; GMT+2

Beste leden en sympathisanten van het Actiecomité De Vlamoven

De zomer is er bijna en onze acties zullen dan ook minder zichtbaar zijn maar gaan gewoon door. We wensen jullie dan ook eerst te bedanken voor jullie ondersteuning geduurde het eerste semester van 2023. We hebben heel wat op touw gebracht:

1. In het kader van de Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) heeft de gemeente op 7 november 2022 een startnota ingediend waartegen meer dan 170 bezwarenschriften ingediend werden
2. Nadien werden door vele onder jullie veel handtekeningen bekomen op onze petitie tegen de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2022. Meer dan 1100 handtekeningen werden ingezameld.
3. Op 27 april 2023 hebben we onze petitie overhandigd aan de gemeenteraadsleden. Samen met een honderdtal actieleden en sympathisanten zijn we zingend naar het gemeenteplein getrokken. Die dag zullen onze gemeenteraadsleden niet snel vergeten.

We mogen echter niet stilvallen en zullen nieuwe acties inplannen. Onze zwarte vlaggen en banners moeten zeer aanwezig en zichtbaar blijven en mogen gerust nog verder uitgebreid worden in een aantal straten. Het helpt om ons verzet actueel en permanent zichtbaar te houden. Het laat vele voorbijgangers niet onberoerd.

Mogen we jullie dan ook vragen om nog talrijk aanwezig te zijn op de gemeenteraadsvergaderingen. Deze vinden steeds plaats op laatste donderdag van de maand vanaf 19 uur. De volgende is op donderdag 25 mei om 19 uur.
We plannen de komende maanden geen vaste maandelijkse vergaderingen in bij Dirk Stas. Wel blijft de kern van het Actiecomité het project actief opvolgen.

We zijn in fase 2 van het besluitvormingsproces. Op basis van de reactie van de burgemeester in de pers op 27/4, begrijpen we dat gemeente aan de opmaak van een “scopingnota” werkt. Bij de opmaak moeten zij rekening houden met de raadplegingen van het publiek, de adviesvragen van adviesinstanties en andere bestuursorganen. Geen eenvoudige klus gezien al onze bezwaren. We zijn dus in een cruciaal moment van ons verzet tegen de beslissing van de gemeenteraad. Deze scopingnota zal gebruikt worden bij de opmaak van het voorontwerp RUP en ontwerp effectrapport.

We volgen het van kortbij op en houden jullie op de hoogte zodra er meer nieuws is.

Met vriendelijke groeten

Actiecomité De Vlamoven


2023-04-27 08:30; GMT+2

Beste sympathisanten,

Wij willen u graag uitnodigen voor de overhandiging van onze petitie aan de gemeenteraad van Huldenberg. De petitie vraagt om meer aandacht voor een belangrijk onderwerp waarvan we weten dat het veel mensen in de omgeving aan het hart gaat.

De petitie werd ondertekend door meer dan 800 inwoners van Huldenberg en 300 anderen, wat aangeeft hoe belangrijk dit onderwerp voor velen van ons is.

De overhandiging van de petitie zal vandaag plaatsvinden (27 april 2023). Om 18:45 uur verzamelen we op het gemeenteplein van Huldenberg (de overhandiging gebeurt bij de start van de gemeenteraad om 19:00 waarop we uitgenodigd zijn). We zouden het enorm op prijs stellen als u hierbij aanwezig kunt zijn om ons te steunen.

Voorafgaand aan de overhandiging van de petitie verzamelen we om 18:00 uur bij de tent van Stas op de Nijvelsebaan. Samen zullen we naar het gemeentehuis wandelen om de petitie te overhandigen.

Samen staan we sterker en kunnen we onze boodschap kracht bijzetten. Uw aanwezigheid zou een grote steun voor ons zijn en wij hopen dan ook dat u ons kunt vergezellen op dit belangrijk moment.

Met vriendelijke groeten

Dirk Charlier & Actiecomité De Vlamoven


2023-04-25 09:57; GMT+2

Beste buren en sympathisanten,

Bedankt voor het tekenen van de petitie tegen de komst van een buitensportcomplex op de Vlamoven-site. We hebben meer dan 1000 handtekeningen verzameld.
Nu donderdag 27 april is de gemeenteraad bereid om deze petitie in ontvangst te nemen.
We nodigen jullie dan ook vriendelijk uit om daar zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn.
De overhandiging gebeurt om 19u in het gemeentehuis. Daarom vragen we jullie om te verzamelen op het gemeenteplein om 18.45u, eventueel kan er ook mee gewandeld worden vanaf de Vlamoven site
waar we verzamelen om 18u.
Het is ontzettend belangrijk om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om een duidelijk signaal te geven aan de Burgemeester en het Schepencollege.

Hopelijk tot dan!!!

Actiecomité De Vlamoven


2023-04-04 10:47; GMT+2

parodyti dokumentą

Beste leden
Beste sympathisanten

Graag willen we jullie informeren dat we de goedkeuring ontvangen hebben om onze petities te overhandigen, dit net voor de volgende gemeenteraad op donderdag 27 april.
Hierbij een overzicht:

18.00u verzamelen aan de tent van Dirk Stas ( Nijvelsebaan 8a )
18.15u gezamenlijke wandeling via de Nijvelsebaan, Stroobantsstraat, Koxberg, Elzasstraat richting Gemeenteplein
18.45u verzamelen op het Gemeenteplein
19.00u overhandigen van de petities aan de gemeenteraad

Diegene die niet aanwezig kunnen zijn om 18u om met ons mee naar het gemeentehuis te stappen, kunnen om 18.45-19.00u op het gemeenteplein aansluiten.
Het is natuurlijk belangrijk dat we met zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn, dit om ons standpunt duidelijk te maken aan de volledige gemeenteraad.
Mogen we jullie vragen om buren, vrienden, familie … te verwittigen van onze actie?

In bijlage vinden jullie de tekst van ons nieuw strijdlied. We zullen dit lied zingen tijdens onze wandeling en achteraf ook op het gemeenteplein.
We zijn nog op zoek naar mensen die een instrument bespelen om ons verder te begeleiden. Wie ons hierbij kan helpen, gelieve je te melden zodat we de nodige informatie kunnen geven.

De petitie ( zowel schriftelijk als online ) loopt nog tot 15 april, mogen we jullie vragen om nog een extra inspanning te doen? Het aantal handtekeningen is belangrijk.

Zoals vermeld in onze vorige e-mail organiseren we op zondag 23 april een gezellige wandeling met de buren en sympathisanten dit om het fijne contact met de buren te onderhouden. Er wordt een wandeling van 5km en een wandeling van 10 km voorzien.

• 5km – vertrek om 15u30 aan de tent van Dirk Stas ( Nijvelsebaan 8a )
• 10km – vertrek om 14u30 aan de tent van Dirk Stas ( Nijvelsebaan 8a )
Terug aan de tent rond 16u30/17u00 voor een drankje en/of soepje.
Inschrijven is niet noodzakelijk maar graag! Zo weten we hoeveel soep we moeten klaarmaken. Graag een berichtje naar actiecomite.devlamoven@gmail.com ( voor 19 april ) met het aantal personen en welke wandeling jullie verkiezen.

Wie nog een zwarte vlag / affiche nodig heeft, gelieve dit te laten weten.

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot 23 april voor de wandeling en op 27 april voor de overhandiging van de petities !
Alvast bedankt voor jullie steun!

Actiecomite De Vlamoven


2023-03-20 14:13; GMT+1

Beste sympathisanten
Besten leden

Hierbij een korte update.

Aangezien het aantal petities nog steeds stijgt wordt deze actie verlengd tot 15 april 2023. De petitie kan nog steeds online ( openpetition.eu/!devlamoven ) of via de papieren versie ondertekend worden. Vergeet hierbij zeker niet jullie familie, vrienden & kennissen, buren, verenigingen …
Het aantal handtekeningen is belangrijk, extra inzet wordt zeker geapprecieerd.

Momenteel bevinden we ons in fase 3 ( van de 7 fases die moeten doorlopen worden ), namelijk in de fase van de opmaak van de scopingsnota op basis van raadpleging en adviezen. De duur van de opmaak van de scopingsnota is onbepaald.

Op zondag 23 april 2023 organiseren we een gezellige wandeling met de buren en sympathisanten dit om het fijne contact met de buren te onderhouden. Er wordt een wandeling van 5km en een wandeling van 10 km voorzien.

• 5km – vertrek om 15u30 aan de tent van Dirk Stas ( Nijvelsebaan 8a )
• 10km – vertrek om 14u30 aan de tent van Dirk Stas ( Nijvelsebaan 8a )
Terug aan de tent rond 16u30/17u00 voor een drankje en/of soepje.
Inschrijven is niet noodzakelijk maar graag! Zo weten we hoeveel soep we moeten klaarmaken. Graag een berichtje naar actiecomite.devlamoven@gmail.com ( voor 19 april ) met het aantal personen en welke wandeling jullie verkiezen.

Mochten jullie nog extra zwarte vlaggen en / of affiches nodig hebben, aarzel dan zeker niet om dit te laten weten!

De volgende vergadering wordt ingepland op donderdag 30 maart om 20u in de tent bij Dirk Stas, dit na de gemeenteraad die start om 19u.

Met vriendelijke groeten en bedankt voor jullie steun

Actiecomite De Vlamoven


2023-02-28 19:58; GMT+1

Beste leden

Beste sympathisantenEen kleine herinnering, nu donderdag 2 maart om 19u is het gemeenteraad en aansluitend om 20u vergadering in de tent bij Dirk Stas ( Nijvelsebaan 8a ).

Aangezien het aantal petities nog steeds stijgt, worden deze verlengd. Ondertekenen kan nog steeds via de papieren versie en online openpetition.eu/!devlamovenMet vriendelijke groeten en prettige avondActiecomite De Vlamoven


2023-01-24 08:19; GMT+1

parodyti dokumentą

Beste leden
Beste buren

Gezien de huidige stand van zaken en het koude weer wordt de vergadering van het actiecomite die ingepland stond op 26/1 om 20u bij Dirk Stas geannuleerd.
Graag zouden we jullie wel uitnodigen op de gemeenteraad nu donderdag 26/1 om 19u in het gemeentehuis. De agenda vermeldt de renovatie van het kunstgrasveld van de site gelegen op de E. Gillisstraat en de locatiekeuze voor de nieuwe loods en ruimte voor buitenopslag van de dienst Werken in eigen Beheer.

Onze volgende vergadering is voorzien op donderdag 2/3 om 20u in de tent bij Dirk Stas, dit na de gemeenteraad die start om 19u.

Aangezien het aantal handtekeningen van de petities nog stijgt hebben we beslist deze nog niet af te sluiten, m.a.w. deze kan nog altijd via de papieren versie of online ( openpetition.eu/!devlamoven ) getekend worden. Hoe meer handtekeningen hoe beter!

In bijlage vinden jullie ook onze nieuwsbrief van januari 2023 en de nieuwe versie van onze flyer.

Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot donderdag op de gemeenteraad.

Actiecomite De Vlamoven


2023-01-14 10:52; GMT+1

parodyti dokumentą

Beste buren

Beste sympathisantenAllereerst willen we jullie bedanken voor de talrijke bezwaren die ingediend zijn. ( +170 bezwaren )De volgende stap in onze lijst aan acties tegen het megalomane buiten sportcomplex is het afsluiten van de petitie ( papieren en online versie ) en dit tegen 22/01/2023.We zouden jullie nog willen vragen om de komende dagen nog een inspanning te doen om extra handtekeningen in te verzamelen, bij voorkeur van inwoners van groot Huldenberg.

Momenteel zitten we aan 611 handtekeningen (waarvan 70% van inwoners van Huldenberg), en we streven naar meer dan 1000 handtekeningen. (1000 staat dan symbool voor +/- 10% van de inwoners van Huldenberg die onze acties ondersteunt, en daarmee zitten we bijna aan het dubbele van het aantal leden van OHR).

Dit kan nog steeds via de papieren versie (zie bijlage) of online via openpetition.eu/!devlamoven - Ja, ik teken voor een leefbare omgeving rond de Vlamoven en tegen de verharding van 8ha landbouwgrond - Online petition (openpetition.eu).

Papieren versies kan u altijd in de brievenbus steken van Dirk Charlier ( Stroobantsstraat 50 ).De volgende vergadering van het actiecomite staat ingepland op 26 januari om 20u in de tent bij Dirk Stas ( Nijvelsebaan 8a ). Zoals besproken willen we onze visibiliteit als actiegroep hoog houden ook na het indienen van de bezwaren. Daarom vragen we ook om een vertegenwoordiging van het actiecomité te hebben op de maandelijkse gemeenteraden. Deze gaan volgens het huishoudelijk reglement steeds door de laatste donderdag van de maand, dus voor januari is dat 26/1 en start om 19:00u.Een vrijwillige bijdrage is nog steeds welkom en kan nog steeds gestort worden op ons rekeningnummer: BE82 1030 8254 7068 ( graag vermelding van naam en jaartal 2023 ).Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.Met vriendelijke groetenActiecomite De Vlamoven


Padėkite stiprinti piliečių dalyvavimą. Norime, kad jūsų susirūpinimas būtų išgirstas išlikdami nepriklausomi.

Reklamuoti dabar