Region: Beringen
Success
Habitation

Stop verkaveling Houtpark 2.0

Petition is directed to
College van burgemeester en schepenen; Bestendige deputatie Limburg
400 Supporters
Petition has contributed to the success
  1. Launched February 2022
  2. Collection finished
  3. Submitted on 20 May 2022
  4. Dialogue
  5. Success

The petition was successful!

Be-MINE trekt vergunningsaanvraag voor woonontwikkeling Houtpark in - TVL

4/23/22, 1:59 AM CDT

Be-MINE trekt de vergunningsaanvraag voor 120 woningen en 200 appartementen op het Houtpark in. Er was een storm van protest opgestoken na het bekend worden van de plannen. Het is een overwinning voor de buurtbewoners, maar het betekent niet dat het plan om er woningen te zetten definitief afgevoerd wordt. In overleg met de stad Beringen wordt een nieuw verkavelingsvoorstel uitgewerkt. Bedoeling is dat dat voorstel er tegen oktober is.
www.tvl.be/nieuws/be-mine-trekt-vergunningsaanvraag-voor-woonontwikkeling-houtpark-in-137644


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now