Region: Limburg
Administration

#RedLimburg

Petition is directed to
Vlaamse regering, Vlaamse parlementsleden, Limburgse gouverneur, Limburgse bestendige deputatie, Provincieraad Limburg en Limburgse burgemeesters
4,116
Petitioner did not submit the petition.
  1. Launched March 2021
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

Petition wurde nicht eingereicht

9/21/22, 8:11 PM EDT

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Eén referentieregio is enige juiste keuze voor Limburg

5/7/21, 5:14 AM EDT

View document

Open brief: Eén referentieregio is enige juiste keuze voor Limburg

De Vlaamse ministerraad beslist morgen over de indeling van Limburg in één of meerdere referentieregio’s. De 69 organisaties uit het platform Red Limburg richten zich in een open brief tot de Vlaamse ministers. Limburg behouden als één regio is de enige juiste keuze voor onze provincie. Enerzijds is er bij burgers en organisaties geen draagvlak om de samen-werkingsverbanden in meerdere regio’s op te delen. Ook 8 op 10 burgemeesters zeggen ‘nee’. Anderzijds werken organisaties binnen Limburg al optimaal samen. Dat is net een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen.

Red Limburg roept de Vlaamse regering dus op om consequent te zijn met haar eigen regeerakkoord. Daarin staat te lezen: “De regiovorming moet van onderuit worden opgebouwd en worden gedragen door de lokale besturen. De burgemeesters van de betrokken lokale besturen vormen de spil van deze regiovorming.” Er is geen enkele goede reden om dat anders te doen.

Beste ministers,
 
Nu de beslissing over de regiovorming nadert, willen we vanuit het platform Red Limburg nog eens benadrukken: één referentieregio is de enige juiste keuze voor onze provincie. Een andere beslissing valt onmogelijk te verantwoorden aan de Limburgers.
 
We blijven rotsvast geloven in de kracht van één efficiënt Limburg. Een kunstmatige opdeling zou een nefast effect hebben. Ze houdt geen rekening met historisch opgebouwde entiteiten en ontplooide werkingsmodellen die vorm kregen op maat van doelgroepen, problematieken, bereikbaarheid, regionale kenmerken enzovoort.
 
Er is totaal geen draagvlak om onze huidige samenwerkingsverbanden in meerdere regio’s op te delen. We kunnen ons dus niet voorstellen dat u de rest van Vlaanderen toelaat om hun wil hier op te leggen, zonder rekening te houden met de vraag van de betrokken organisaties en burgers. We rekenen op u om morgen aan uw kiezers te laten zien dat het beleid en de realiteit op dezelfde lijn kunnen zitten.
 
Limburgers hebben niets aan een overlegcarrousel. Ze verwachten van ons en van u gegarandeerde, efficiënte hulp- en dienstverlening. Een Limburg dat optimaal samenwerkt. Daarom blijven wij pleiten voor het behoud van onze regio als werkbare schaalgrootte waarin we de samenwerkingsverbanden verder kunnen uitrollen.
 
Geef ons de kans om te blijven bewijzen hoe onze provincie het voortouw neemt in baanbrekende samenwerking. Om te tonen dat wij een ideaal labo zijn voor maatschappelijke vernieuwing en innovatie. We hebben van Limburg een dynamisch en attractief merk gemaakt waarmee wij net een voorbeeld zijn voor de rest van Vlaanderen.
 
Voor onze organisaties en voor de Limburgers is dit geen semantische maar een essentiële discussie.
 
Met vriendelijke groeten,
 
De leden van het platform Red Limburg
 
ABVV Limburg, Algemeen Boerensyndicaat Limburg, ACLVB Limburg, ACV Limburg, Arktos vzw Limburg, ATD-Vierde Wereld/De Trawanten, Beschut Wonen 't Veer, Bestuur Werkgroep ISIS, beweging.net Limburg, Bewel, Boerenbond Limburg, CAW Limburg, CM Limburg, Confederatie Bouw Limburg, Cordium cvba, De Winning, Energiehuis Limburg/Duwolim cv, Familiehulp Limburg, Fedactio Limburg, Folk in Limburg, Greenpeace Limburg, Groen Limburg, Groep Alternatief, Groep INTRO Limburg, Groep Kohesi, Horizont vzw, Humanistisch Verbond Limburg, Katholieke Scholen Heusden-Zolder, Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers, Limburgse Integratieraad, Limburgs Landschap vzw, Limburgs Volkskundig Genootschap, LM Plus, Natuurhulpcentrum, Neos Limburg, Nieuw Dak, Noolim, Nuhma, OKRA Limburg, Ondernemersatelier cv, Onesto Groep, Pasar vzw, Pleegzorg Limburg, POM Limburg, PXL, RTC Limburg, Reling, Samana regio Limburg, SERR-Limburg, Stebo vzw, Toerisme Limburg, TreinTramBus, UHasselt, Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, Unizo Limburg, Veldeke Bels(j) Limburg, VKW Limburg, Voka – Kamer van Koophandel Limburg, Vooruit Limburg, Vrij CLB Limburg vzw, Vrijzinnig Limburg, vzw De Sluis Leerwerkplaats, vzw El Moustakbal, vzw Limburgs Platform voor Vluchtelingen, vzw Marokko Relief, vzw Solidariteit Jef & Jeanne Ulburgs, Welzijnszorg Limburg, Wit-Gele Kruis Limburg, WSM Limburg

Einde persbericht


Wijzigingen in de petitie

4/27/21, 4:55 AM EDT

Update 27.04: aanvulling ondergetekenden met Beschut Wonen 't Veer


Neue Begründung:

In een moderne democratie worden politieke beslissingen in overleg genomen. Zeker bij het hervormen van de bovenlokale structuren moet men de eigenheid van het werkterrein erkennen en laten doorwegen, om zo te vermijden dat er boven de hoofden beslist wordt.

Wij zijn ervan overtuigd dat het politieke, economische en sociaal-culturele weefsel van Limburg verscheurd zal worden indien de provincie opgedeeld wordt in meerdere referentieregio's. Dat mogen we nooit laten gebeuren.

ABVV Limburg, Algemeen Boerensyndicaat Limburg, ACLVB Limburg, ACV Limburg, Arktos vzw Limburg, ATD-Vierde Wereld/De Trawanten, Beschut Wonen 't Veer, Bestuur Werkgroep ISIS, beweging.net Limburg, Bewel, Boerenbond Limburg, CAW Limburg, CM Limburg, Confederatie Bouw Limburg, Cordium cvba, De Winning, Energiehuis Limburg/Duwolim cv, Familiehulp Limburg, Fedactio Limburg, Folk in Limburg, Greenpeace Limburg, Groen Limburg, Groep Alternatief, Groep INTRO Limburg, Groep Kohesi, Horizont vzw, Humanistisch Verbond Limburg, Katholieke Scholen Heusden-Zolder, Koninklijke Vereninging van Limburgse Schrijvers, Limburgse Integratieraad, Limburgs Landschap vzw, Limburgs Volkskundig Genootschap, LM Plus, Natuurhulpcentrum, Neos Limburg, Nieuw Dak, Noolim, Nuhma, OKRA Limburg, Ondernemersatelier cv, Onesto Groep, Pasar vzw, Pleegzorg Limburg, POM Limburg, PXL, RTC Limburg, Reling, Samana regio Limburg, SERR-Limburg, Stebo vzw, Toerisme Limburg, TreinTramBus, UHasselt, Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, Unizo Limburg, Veldeke Bels(j) Limburg, VKW Limburg, VOKA Limburg, Vooruit Limburg, Vrij CLB Limburg vzw, Vrijzinnig Limburg, vzw De Sluis Leerwerkplaats, vzw El Moustakbal, vzw Limburgs Platform voor Vluchtelingen, vzw Marokko Relief, vzw Solidariteit Jef & Jeanne Ulburgs, Welzijnszorg Limburg, Wit-Gele Kruis Limburg, WSM Limburg


Handtekeningen op het moment van de wijziging: 4.001


Wijzigingen in de petitie

4/26/21, 5:03 AM EDT

Update 26.04: aanvulling ondergetekenden: Nieuw Dak, sociale woonmaatschappij


Neue Begründung:

In een moderne democratie worden politieke beslissingen in overleg genomen. Zeker bij het hervormen van de bovenlokale structuren moet men de eigenheid van het werkterrein erkennen en laten doorwegen, om zo te vermijden dat er boven de hoofden beslist wordt.

Wij zijn ervan overtuigd dat het politieke, economische en sociaal-culturele weefsel van Limburg verscheurd zal worden indien de provincie opgedeeld wordt in meerdere referentieregio's. Dat mogen we nooit laten gebeuren.

ABVV Limburg, Algemeen Boerensyndicaat Limburg, ACLVB Limburg, ACV Limburg, Arktos vzw Limburg, ATD-Vierde Wereld/De Trawanten, Bestuur Werkgroep ISIS, beweging.net Limburg, Bewel, Boerenbond Limburg, CAW Limburg, CM Limburg, Confederatie Bouw Limburg, Cordium cvba, De Winning, Energiehuis Limburg/Duwolim cv, Familiehulp Limburg, Fedactio Limburg, Folk in Limburg, Greenpeace Limburg, Groen Limburg, Groep Alternatief, Groep INTRO Limburg, Groep Kohesi, Horizont vzw, Humanistisch Verbond Limburg, Katholieke Scholen Heusden-Zolder, Koninklijke Vereninging van Limburgse Schrijvers, Limburgse Integratieraad, Limburgs Landschap vzw, Limburgs Volkskundig Genootschap, LM Plus, Natuurhulpcentrum, Neos Limburg, Nieuw Dak, Noolim, Nuhma, OKRA Limburg, Ondernemersatelier cv, Onesto Groep, Pasar vzw, Pleegzorg Limburg, POM Limburg, PXL, RTC Limburg, Reling, Samana regio Limburg, SERR-Limburg, Stebo vzw, Toerisme Limburg, TreinTramBus, UHasselt, Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, Unizo Limburg, Veldeke Bels(j) Limburg, VKW Limburg, VOKA Limburg, Vooruit Limburg, Vrij CLB Limburg vzw, Vrijzinnig Limburg, vzw De Sluis Leerwerkplaats, vzw El Moustakbal, vzw Limburgs Platform voor Vluchtelingen, vzw Marokko Relief, vzw Solidariteit Jef & Jeanne Ulburgs, Welzijnszorg Limburg, Wit-Gele Kruis Limburg, WSM Limburg


Handtekeningen op het moment van de wijziging: 3.988


Wijzigingen in de petitie

4/23/21, 3:35 PM EDT

Update 3.04: aanvulling ondergetekenden met Samana regio Limburg,


Neue Begründung:

In een moderne democratie worden politieke beslissingen in overleg genomen. Zeker bij het hervormen van de bovenlokale structuren moet men de eigenheid van het werkterrein erkennen en laten doorwegen, om zo te vermijden dat er boven de hoofden beslist wordt.

Wij zijn ervan overtuigd dat het politieke, economische en sociaal-culturele weefsel van Limburg verscheurd zal worden indien de provincie opgedeeld wordt in meerdere referentieregio's. Dat mogen we nooit laten gebeuren.

ABVV Limburg, Algemeen Boerensyndicaat Limburg, ACLVB Limburg, ACV Limburg, Arktos vzw Limburg, ATD-Vierde Wereld/De Trawanten, Bestuur Werkgroep ISIS, beweging.net Limburg, Bewel, Boerenbond Limburg, CAW Limburg, CM Limburg, Confederatie Bouw Limburg, Cordium cvba, De Winning, Energiehuis Limburg/Duwolim cv, Familiehulp Limburg, Fedactio Limburg, Folk in Limburg, Greenpeace Limburg, Groen Limburg, Groep Alternatief, Groep INTRO Limburg, Groep Kohesi, Horizont vzw, Humanistisch Verbond Limburg, Katholieke Scholen Heusden-Zolder, Koninklijke Vereninging van Limburgse Schrijvers, Limburgse Integratieraad, Limburgs Landschap vzw, Limburgs Volkskundig Genootschap, LM Plus, Natuurhulpcentrum, Neos Limburg, Noolim, Nuhma, OKRA Limburg, Ondernemersatelier cv, Onesto Groep, Pasar vzw, Pleegzorg Limburg, POM Limburg, PXL, RTC Limburg, Reling, SERR-Limburg,Samana Vooruitregio Limburg, SERR-Limburg, Stebo vzw, Toerisme Limburg, TreinTramBus, UHasselt, Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, Unizo Limburg, Veldeke Bels(j) Limburg, VKW Limburg, VOKA Limburg, Vooruit Limburg, Vrij CLB Limburg vzw, Vrijzinnig Limburg, vzw De Sluis Leerwerkplaats, vzw El Moustakbal, vzw Limburgs Platform voor Vluchtelingen, vzw Marokko Relief, vzw Solidariteit Jef & Jeanne Ulburgs, Welzijnszorg Limburg, Wit-Gele Kruis Limburg, WSM Limburg


Handtekeningen op het moment van de wijziging: 3.974


E-mail verzonden op 22 april aan de bevoegde ministers

4/22/21, 12:19 PM EDT

Van: Neven Carien
Verzonden: donderdag 22 april 2021 14:15
Aan: Beke Wouter ; zuhal.demir@vlaanderen.be; lydia.peeters@vlaanderen.be; bart.somers@vlaanderen.be; benjamin.dalle@vlaanderen.be; Crevits Hilde ; jan.jambon@vlaanderen.be; ben.weyts@vlaanderen.be; matthias.diependaele@vlaanderen.be
Onderwerp: Limburg : 1 referentieregio

Geachte Mijnheer de Minister,
Geachte Mevrouw de Minister,

De plannen om in de provincie Limburg referentieregio’s uit te tekenen werden door de plaatselijke inwoners op de voet gevolgd en druk besproken. Ze wisten zelfs de coronacrisis uit het brandpunt van de actualiteit te verdringen.

Toen het oorspronkelijke plan op de tekentafel (Limburg als één regio) werd opgegeven en vervangen door een driedeling, ontstond er consternatie, ongeloof en nadien heftig en breed gedragen protest.

Het draagvlak voor deze opdeling in drie regio’s werd nagetrokken door zowel de gouverneur als de provinciale media. Hun conclusies zijn dezelfde: er is er geen. 36 van de 42 burgemeesters willen van geen nieuwe grenzen weten, 66 Limburgse organisaties en instellingen (*) ondertekenden een platformtekst, en meer dan 3940 individuele burgers (zie www.redlimburg.be) volgden hen hierin. Werkgevers en werknemers, universiteit en hogeschool, GGZ en CAW, allen staan op één rij, en in het hele middenveld hebben we niet één stem gehoord die afweek van het unisono klinkende verhaal.

In een moderne democratie worden politieke beslissingen in overleg genomen. Zeker bij het hervormen van de bovenlokale structuren moet men ruimte geven voor opbouwprocessen van onderop en de eigenheid van het werkterrein laten doorwegen, om zo te vermijden dat er over de hoofden heen top-down ongepaste beslissingen worden genomen.

We rekenen er bijgevolg op dat u de levende structuur van Limburg redt van de abstracte pennetrekken van de tekentafel, en Limburg als één referentieregio blijft behouden.

Met de meeste hoogachting,

Namens Red Limburg

(*) ABVV Limburg, Algemeen Boerensyndicaat Limburg, ACLVB Limburg, ACV Limburg, Arktos vzw Limburg, ATD-Vierde Wereld/De Trawanten, Bestuur Werkgroep ISIS, beweging.net Limburg, Bewel, Boerenbond Limburg, CAW Limburg, CM Limburg, Confederatie Bouw Limburg, Cordium cvba, De Winning, Energiehuis Limburg/Duwolim cv, Familiehulp Limburg, Fedactio Limburg, Folk in Limburg, Greenpeace Limburg, Groen Limburg, Groep Alternatief, Groep INTRO Limburg, Groep Kohesi, Horizont vzw, Humanistisch Verbond Limburg, Katholieke Scholen Heusden-Zolder, Koninklijke Vereninging van Limburgse Schrijvers, Limburgse Integratieraad, Limburgs Landschap vzw, Limburgs Volkskundig Genootschap, LM Plus, Natuurhulpcentrum, Neos Limburg, Noolim, Nuhma, OKRA Limburg, Ondernemersatelier cv, Onesto Groep, Pasar vzw, Pleegzorg Limburg, POM Limburg, PXL, RTC Limburg, Reling, SERR-Limburg, Vooruit Limburg, Stebo vzw, Toerisme Limburg, TreinTramBus, UHasselt, Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, Unizo Limburg, Veldeke Bels(j) Limburg, VKW Limburg, VOKA Limburg, Vrij CLB Limburg vzw, Vrijzinnig Limburg, vzw De Sluis Leerwerkplaats, vzw El Moustakbal, vzw Limburgs Platform voor Vluchtelingen, vzw Marokko Relief, vzw Solidariteit Jef & Jeanne Ulburgs, Welzijnszorg Limburg, Wit-Gele Kruis Limburg, WSM Limburg

In bijlage ook de reacties van 1822 Limburgers die neerschreven waarom Limburg voor hen 1 regio moet blijven, ook te lezen op www.redlimburg.be.

Carien Neven
Secretaris Limburg
+32 473 88 51 12
carien.neven@beweging.netOpdeling Limburg slaat diepe wonden

4/19/21, 5:39 AM EDT

De indeling van Limburg in drie regio's, een hervorming opgelegd door de Vlaamse regering, heeft diepe wonden geslagen bij de Limburgse burgemeesters. 36 van de 42 Limburgse burgemeesters zijn tegen de opdeling van Limburg, zegt burgemeester Marino Keulen van Lanaken. Hij doet een ultieme oproep aan zijn partijgenoot, Bart Somers en minister van Binnenlands Bestuur in de Vlaamse regering om te luisteren naar de burgemeesters en Limburg als één regio te behouden. Volgens Alain Yzermans, burgemeester van Houthalen-Helchteren zal de opsplitsing in drie regio's juist voor meer onduidelijkheid zorgen in plaats van de beoogde efficiëntie.

Bekijk de reportage op TVL: www.tvl.be/nieuws/burgemeesters-misnoegd-over-opdeling-limburg-116985Wijzigingen in de petitie

4/13/21, 12:20 PM EDT

Update 13.04: aanvulling ondergetekenden


Neue Begründung:

In een moderne democratie worden politieke beslissingen in overleg genomen. Zeker bij het hervormen van de bovenlokale structuren moet men de eigenheid van het werkterrein erkennen en laten doorwegen, om zo te vermijden dat er boven de hoofden beslist wordt.

Wij zijn ervan overtuigd dat het politieke, economische en sociaal-culturele weefsel van Limburg verscheurd zal worden indien de provincie opgedeeld wordt in meerdere referentieregio's. Dat mogen we nooit laten gebeuren.

ABVV Limburg, Algemeen Boerensyndicaat Limburg, ACLVB Limburg, ACV Limburg, Arktos vzw Limburg, ATD-Vierde Wereld/De Trawanten, Bestuur Werkgroep ISIS, beweging.net Limburg, Bewel, Boerenbond Limburg, CAW Limburg, CM Limburg, Confederatie Bouw Limburg, Cordium cvba, De Winning, Energiehuis Limburg/Duwolim cv, Familiehulp Limburg, Fedactio Limburg, Folk in Limburg, Greenpeace Limburg, Groen Limburg, Groep Alternatief, Groep INTRO Limburg, Groep Kohesi, Horizont vzw, Humanistisch Verbond Limburg, Katholieke Scholen Heusden-Zolder, Koninklijke Vereninging van Limburgse Schrijvers, Limburgse Integratieraad, Limburgs Landschap vzw, Limburgs Volkskundig Genootschap, LM Plus, Natuurhulpcentrum, Neos Limburg, Noolim, Nuhma, OKRA Limburg, Ondernemersatelier cv, Onesto Groep, Pasar vzw, Pleegzorg Limburg, POM Limburg, PXL, RTC Limburg, Reling, SERR-Limburg, Vooruit Limburg, Stebo vzw, Toerisme Limburg, TreinTramBus, UHasselt, Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, Unizo Limburg, Veldeke Bels(j) Limburg, VKW Limburg, VOKA Limburg, Vrij CLB Limburg vzw, Vrijzinnig Limburg, vzw De Sluis Leerwerkplaats, vzw El Moustakbal, vzw Limburgs Platform voor Vluchtelingen, vzw Marokko Relief, vzw Solidariteit Jef & Jeanne Ulburgs, Welzijnszorg Limburg, Wit-Gele Kruis Limburg, WSM Limburg


Handtekeningen op het moment van de wijziging: 3.150


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now