• Changes to the petition

  at 14 Feb 2020 10:59

  We hebben de titel verkort tot een korte samenvatting


  New petition description: In 2021 plant het District Antwerpen een heraanleg van de Lange Beeldekensstraat. Naar aanleiding van deze heraanleg is dit een burgerinitiatief gestart. Wij We moedigen de heraanleg van de straat aan, maar we vinden dat samen met de heraanleg deze ingrijpende werken ook meteen de belangrijke problemen van de straat moeten worden opgelost.
  Dit mag niet op de lange baan geschoven worden.
  Wij vragen: een betere luchtkwaliteit, een verkeersveilige verkeers- en fietsveilige straat met (straat)parking (buurt)parking voor lokale bewoner bewoners en meer groen groen- en speelruimte.
  Op deze manier kan kunnen het District en de Stad haar hun ambities van een leefbare woonstraat waarmaken.
  We roepen alle buurtbewoners die dit ook belangrijk vinden op om zich aan te sluiten bij dit initiatief.


  Neue Begründung: - Het onderzoek van Curieuze Neuzen zoals gepubliceerd in De Standaard in 2018 toonde aan dat de Lange Beeldekensstraat een één van de meest vervuilde streetcanyons street canyons van Antwerpen is.
  is. De luchtkwaliteit is er 'uiterst slecht' (gemeten NO2-concentratie van
  50-55 µg/m³).
  - Uit Straatvinken blijkt dat de modal split in het grootste deel van de straat verre van bereikt is. Door de erg smalle enkelrichtingstraat rijden tot meer dan 600 auto's per uur.
  - De filevorming in combinatie met de slechte aansluiting van parkeerbehoefte en parkeeraanbod zorgt voor onveilige verkeerssituaties omdat de automobilisten structureel de stoep gebruiken om inparkerende auto’s te passeren. Onveilig met name voor gezinnen met jonge kinderen die vanuit de voordeur ongewild voor de auto stappen.
  - Tot slot heeft de straat bijzonder weinig groen.

  Signatures at the time of the change: 144

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international