• Wijzigingen in de petitie

  at 12 Feb 2020 23:49

  Opsomming backspace toegevoegd bij de omschrijving


  Nieuwe petitietekst: In 2021 plant het District Antwerpen een heraanleg van de Lange Beeldekensstraat. Naar aanleiding van deze heraanleg is dit burgerinitiatief gestart. Wij vinden dat met de heraanleg ook meteen de belangrijke problemen van de straat moeten worden opgelost.
  Wij vragen:
  vragen: een betere luchtkwaliteit
  luchtkwaliteit, een veilige verkeersveilige straat met (straat)parking voor lokale bewoners
  -
  bewoner en meer groen en speelruimte
  speelruimte.
  Op deze manier kan het District en de Stad haar ambities van een leefbare woonstraat waarmaken.
  We roepen alle buurtbewoners die dit ook belangrijk vinden op om zich aan te sluiten bij dit initiatief.

  Handtekeningen op het moment van de wijziging: 144

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international