Περιοχή: Βιέννη
Πολιτισμός

Rettet das Café Oper Wien

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundestheater-Holding GmbH
1.511 Υποστηρικτές
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Ιανουαρίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Das Café Oper Wien soll mit Ende Juni für immer seine Pforten schließen. In den Medien wird berichtet, dass die Bundesholding die Räumlichkeiten nun anderweitig (Ticketschalter/Infopoint/Innovationszentrum) verwenden möchte.

Ein erstes Konzept dazu soll im Februar 2020 präsentiert werden. Im Juli will man dann diese Änderungen umsetzen. Nicht nur ein gut besuchtes Traditions-Kaffeehaus soll Wien verlieren, sondern 14 Arbeitsplätze sollen kurzfristig vernichtet werden.

#rettetdascafeoper

Αιτιολόγηση

Das Café Oper Wien ist mittlerweile eine Institution, die von Gästen aus aller Welt, Stammgästen und Operngästen gerne und gut besucht wird. Nach der Schließung einiger Traditionskaffehäuser (Griensteidl, Markusplatz, etc) sollte das Café Oper Wien als Juwel der Wiener Kaffeehaustradition erhalten bleiben. Dafür kämpfen die Gäste & die Mitarbeiter des Café Oper Wien.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Sarah Ashour από Wien
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Νέα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα