Region: Austria
Welfare

ПОВЕЧЕ СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА 24-ЧАСОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ В АВСТРИЯ!

Petition is directed to
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Kosumentenschutz - Bundesminister Johannes Rauch
8,247 supporters 4,119 in Austria

Collection finished

8,247 supporters 4,119 in Austria

Collection finished

  1. Launched October 2022
  2. Collection finished
  3. Submission on the 05 Dec 2022
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

24-часовото обслужване е незаменима част от грижите за възрастни и болни хора в Австрия.

 Помощта за 24-часовото обслужване НЕ е увеличавана от въвеждането ѝ преди повече от 15 години!

  От това страдат не само хората в нужда и техните близки, но най-вече ние, домашните помощници!

 Разходите растат, помощта се обезценява, домакинствата достигат финансовия си лимит, а хонорарите изостават.

 Не можем повече да приемаме това! Заслужаваме повече справедливост!

 Заради сигурността на грижите в Австрия и справедливо 24-часово обслужване, ние, домашните помощници, призоваваме за отдавна закъсняло увеличение на помощта:

    – Искаме пълна компенсация на инфлацията и обезценяването от 2007 г.!

    – Искаме специална добавка върху помощта с цел плащане на по-добри хонорари!

    – Искаме прилагане на подобренията още през 2022 година!

Reason

 Подкрепете нашата кауза с Вашето одобрение!

 Защото: Крайно време е за повече справедливост в 24-часовото обслужване!

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now