Περιοχή: Αυστρία
Κοινωνική πολιτική

Keine neue Ausbildungsverordnung für Lebens- & Sozialberatung ohne breite Diskussion

Η αναφορά απευθύνεται σε
Österreichische Bundesregierung
826 Υποστηρικτές 804 σε Αυστρία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Ιουλίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Änderungen an der Petition

Ώρα 24.09.2021 11:57

Verlängerung auf Grund der Aktualität des Anliegens und der dynamischen Veränderungen die aber leider dam Kern der Sache noch immer vorbei gehen (Offenlegung des Verordnugnsentwurfs)


Neues Zeichnungsende: 30.11.2021
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 819 (797 in Österreich)


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα