Περιοχή: Αυστρία
Κοινωνική πολιτική

Keine neue Ausbildungsverordnung für Lebens- & Sozialberatung ohne breite Diskussion

Η αναφορά απευθύνεται σε
Österreichische Bundesregierung
826 804 σε Αυστρία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε Ιουλίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

30/11/22, 8:11 μ.μ. GMT-5

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


24/9/21, 7:57 π.μ. GMT-4

Verlängerung auf Grund der Aktualität des Anliegens und der dynamischen Veränderungen die aber leider dam Kern der Sache noch immer vorbei gehen (Offenlegung des Verordnugnsentwurfs)


Neues Zeichnungsende: 30.11.2021
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 819 (797 in Österreich)


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα