Μεταφορές

Mindestgröße von LKW im internationalen Verkehr

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Europäische Kommission
314 Υποστηρικτές 254 σε Ευρωπαϊκή Ένωση
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
  1. Ξεκίνησε 2016
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε


Änderungen an der Petition

Ώρα 16.11.2016 20:05

nicht nur Autotransporter Sondern allgemein lkw.die zu kleinen Kabinen haben


Neuer Petitionstext: Aus Profitgier und Profit, Sparmaßnahmen um zu Lasten der FahrerInnen die Kosten zu drücken, verwenden Speditionsunternehmen für Autotransporter S.B.Autotransporter nach wie vor Inland-Kabinen zu kleinen Kabinen im internationalen Verkehr in der ganzen EU.
Wir verlangen die Einführung einer EU-weit geltenden ArbeitnehmerInnenschutz-Bestimmung, die klare Normen festlegt, was die Mindestgröße und Ausstattung von Fahrerkabinen betrifft
Die Zeit ist reif...Schluss mit zu kleinen Kabinen im internationalen Verkehr!


Neue Begründung: FahrerInnen von S.B. Autotransporten sind oft wochenlang unterwegs in Kabinen, die so extrem klein sind, dass sie kaum Platz bieten - oft ist sogar Kleidungswechsel nur im Liegen möglich. Die Betten haben eine Breite von 60cm, was der Größe eines Kinderbetts entspricht. KraftfahrerInnen haben ein Recht auf menschenwürdige Unterbringung!
Änderungen an der Petition

Ώρα 11.11.2016 11:36

Änderung von Autotransporter auf LKW


Neuer Titel: Autotransporter nur mit Hochdach Mindestgröße von LKW im internationalen Verkehr


Neuer Petitionstext: Aus Profitgier und um zu Lasten der FahrerInnen die Kosten zu drücken, verwenden Speditionsunternehmen für Autotransporter nach wie vor Mini-Kabinen Inland-Kabinen im internationalen Verkehr in der ganzen EU.
Wir verlangen die Einführung einer EU-weit geltenden ArbeitnehmerInnenschutz-Bestimmung, die klare Normen festlegt, was die Mindestgröße und Ausstattung von Fahrerkabinen betrifft
Die Zeit ist reif...Schluss mit zu kleinen Kabinen im internationalen Verkehr!Änderungen an der Petition

Ώρα 11.11.2016 10:48

Kosmetische Änderungen (Rechtschreibung, Grammatik)


Neuer Petitionstext: aus Profit Aus Profitgier und Sparmaßnahmen ,fahren um zu Lasten der FahrerInnen die Kosten zu drücken, verwenden Speditionsunternehmen für Autotransporter Spedition s unternehmen auf kosten der Fahrer nach wie vor mit mini Kabinen Mini-Kabinen im internationalen verkehr Verkehr in der ganzen EU .
daher sollte dies bedacht
EU.
Wir verlangen die Einführung einer EU-weit geltenden ArbeitnehmerInnenschutz-Bestimmung, die klare Normen festlegt, was die Mindestgröße
und geändert werden ,und ein verbot dass eine Minderst Größe vorschreibt. .
die zeit
Ausstattung von Fahrerkabinen betrifft
Die Zeit
ist reif ....aus reif...Schluss mit die zu kleinen Kabinen im internationalen verkehr.
Verkehr!


Neue Begründung: ein Autotransporter Fahrer im internationalen verkehr, ist FahrerInnen von Autotransporten sind oft wochenlang unterwegs im einen Kabinen in Kabinen, die so klein ist das es kein platz für den Fahrer bittet verkehr ,die folgen sind aber erschreckend ,der Fahrer lebt wochenweise in einen Führerhaus die extrem klein ,das sind, dass sie kaum Platz bieten - oft ist sogar Kleidungswechsel nur im Liegen möglich. Die Betten haben eine Breite von 60cm, was der Größe eines Kinderbetts entspricht. KraftfahrerInnen haben ein Anziehen in der Kabine in liegen erfolgen muss
es ist auch so das das Bett mit eine breite von 60 cm ein Kinderbett breite entspricht .
Recht auf menschenwürdige Unterbringung!Änderungen an der Petition

Ώρα 11.11.2016 10:30

die raum Verordnung eines lkw soll mit eine Mindestgröße(m3) im nationalen und internationalen verkehr geregelt werden und nicht auf kosten der Fahrer .
diese Petition soll nicht nur Auto Transporter treffen sondern die allgemein Transport Branche die im internationalen und nationalen verkehr tätig sind .


Neuer Petitionstext: aus Profite Profit und Sparmaßnahmen ,fahren Auto Transporter Autotransporter Spedition s unternehmen auf kosten der Fahrer nach wie vor mit Inland mini Kabinen im internationalen verkehr in der ganzen EU .
daher sollte dies bedacht und geändert werden ,und ein verbot dass eine Ladung über den Fahrerhaus verbietet Minderst Größe vorschreibt. .
die zeit ist reif ....aus mit die kleinen Kabinen im internationalen verkehr.


Neue Begründung: ein Auto Transporter Autotransporter Fahrer im internationalen verkehr, ist oft wochenlang unterwegs im einen Kabinen die nur so klein ist das es kein platz für den Inland Fahrer bittet verkehr gedacht ist ,die folgen sind aber erschreckend ,der Fahrer hat kein platz und lebt wochenweise in einen Führerhaus die extrem klein ,das sogar ein Anziehen in der Kabine in liegen erfolgen muss
es
ist und auch so gut wie null platz bittet.
das das Bett mit eine breite von 60 cm ein Kinderbett breite entspricht .Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition