Εκλεγμένος επρόσωπος Ludwig Robitschko

Κοινοβούλιο: σε Hartberg

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Appell: Das Schloss Hartberg muss Gemeindeeigentum bleiben!

  HBL, τελευταία έκδοση 09.11.2020

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Das Schloss Hartberg mit Schlosspark liegt zentral in der historischen Altstadt von Hartberg und ist gemeinsam mit Kirche, Karner, Hauptplatz und dem Museum ein wesentlicher touristischer Anziehungspunkt. Es wurde von den Hartberger*innen mit viel Geld und Fleiß (Bausteinaktion!!) revitalisiert. Jahrelang ist es das geistig und kulturelle Zentrum der Stadt. Zahlreiche Kulturveranstaltungen, Konzerte und Symbiosen finden statt. Mit dem Rittersaal, dem Restaurant und dem Schlosspark ist es mittlerweile auch ein beliebtes Hochzeitsschloss. Man könnte sagen, dass die Bewohner*innen stolz sind auf ihr Schloss. Dieses Baujuwel sollte auch zukünftig von der Allgemeinheit in dieser Funktion erhalten bleiben - ein Verkauf ausgeschlossen. Damit die Erhaltung

  Περισσότερα


DI Ludwig Robitschko
κόμμα: HBL
Κοινοβουλευτική ομάδα: HBL
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition