Region: Sweden
Traffic & transportation

Uppnå klimatmålen i Europa och möjliggör effektivare pendling med nya Öresundsmetron

Petition is directed to
Sverige
56 Supporters
0% achieved 20.000 for collection target
 1. Launched 11/06/2020
 2. Time remaining 5 months
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision
I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Metroklubben jobbar för förverkligandet av projektet ‘Öresundsmetron’ med folkets röst som verktyg riktat åt beslutstagande politiker.

Vad är Öresundsmetron? Öresundsmetron är en tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn som kommer effektivisera pendling och miljövänliga transporter tvärs över Öresund. På grund av beräknad befolkningstillväxt och ökat behov av både person- och godstransporter i båda regionerna kommer Öresundsbron överbelastas. Den nya metron tar även pendlare över sundet upp till var 90:e sekund, med nästan halverad restid jämfört med nuvarande Öresundståg.

Regionens näringsliv, turism och trafik kommer dessutom öka i samband med den nya dansk-tyska tågförbindelsen som knyter samman bland annat Hamburg, Köpenhamn och Malmö. Utan Öresundsmetron kan effektiv pendling och den goda potentialen för utbyte av aktiviteter i regionen försämras.

Reason

Öresundsmetron spelar en avgörande roll för vår framtida kollektivtrafik och den framåtskridande vision den för med sig. År 2000 lanserades Öresundsbron och nu tar vi nästa steg i regionens utveckling, stärker vår internationella urbana karaktär och lägger grund för en framtid med Malmö som halv miljon-stad.

Förutom förverkligad effektivitet och tillväxt kan Öresundsmetron ha en positiv inverkan på miljön. Metron avlastar bron så att lastbilstransporter kan ersättas av miljövänliga godståg, vilket i sin tur bidrar till att uppnå högt ställda klimatmål i Sverige, Danmark och Europa.

Tillsammans knyter vi ihop Öresundsregionen på högre nivå, främjar kulturella utbyten, möjliggör Sveriges miljömål samt tar ett steg närmre att bli Skandinaviens bästa region att arbeta och bo i - allt med positiv miljöinverkan. Med din underskrift och ditt stöd kan Öresundsmetron bli verklighet. Följ Metroklubben www.facebook.com/Metroklubben-111042153825643/?ref=bookmarks för närmare inblick i frågan.

Thank you for your support, Metroklubben from Malmö
Question to the initiator

This petition has been translated into the following languages

new language version

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Why people sign

 • 13 hours ago

  En öresundsmetro stärker Malmö, Köpenhamn, Skåne, Själland och hela Sverige, Danmark och Skandinavien. Den kommer också att vara samhällsekonomiskt lönsam, gynna kultur, frihet, handel och mycket annat. Motargumenten är få, om ens några.

 • 15 hours ago

  Vi behöver en omställning från fossilt, öka kapaciteten på tåg viktigt.

 • 15 hours ago

  En Öresundsmetro bygger ihop Öresundsregionens två största stadsområden på ett effektivt sätt, samtidigt som den möjliggör effektivt och klimatsmart pendlande och resande. Både den gemensamma arbetsmarknaden och marknaden generellt kommer att gynnas, vilket i slutändan även gynnar Sverige och Danmark i sin helhet.

 • on 23 Jun 2020

  Min man, lärare, jobbpendlar till Cph och det är så många gånger han har försenats till lektionerna eller till hämtning på förskolan pga förseningar/signalfel/platsbrist. Emellanåt har han tagit bilen pga irritation och eller uppgivenhet. Skånetrafikens Månadskort är alldeles för dyrt för det pendlarfiaskot som det blivit.

 • on 18 Jun 2020

  För miljön, fred och koppla oss närmare Europa

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/se/petition/online/uppna-klimatmalen-i-europa-och-moejliggoer-effektivare-pendling-med-nya-oeresundsmetron/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now