Region: Timișoara
The petition was successfully confirmed.
Administration

Referendum Demitere Primar Timisoara

Petition is directed to
Demitere Primar Dominic Fritz
1.724 Supporters
Collection finished
  1. Launched March 2021
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

OUG nr.57/2019 - Codul Administrativ

Art. 162: Încetarea mandatului în urma referendumului

(1)Mandatul primarului încetează ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia, conform procedurii prevăzute la art. 144 şi 145, care se aplică în mod corespunzător.

(2)Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei, oraşului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau a neexercitării atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.

(3)Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătură olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.

(4)Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială. Acest procent trebuie să fie realizat în fiecare dintre localităţile componente ale comunei, oraşului sau municipiului.

Reason

Motivul ce stă la baza strrangerii de semnături : nesocotirea de către PRIMAR a intereselor generale ale colectivităţii locale și neexercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii în pandemie, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului !

News

Demisia si sa lase pe altcineva care sa faca cu adevărat ceva pt timișoara

Nu este bun de nimic

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international