Περιοχή: Πορτογαλία
Πολιτικά δικαιώματα

Pelo encerramento das esquadras chinesas existentes em Portugal

Η αναφορά απευθύνεται σε
Ministério Público de Portugal
11
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Δεκεμβρίου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

30/1/23, 9:44 π.μ.

A data de finalização da mesma, de forma a conseguir angariar mais assinaturas.


Novo final de desenho: 25.04.2023
Assinaturas no momento da alteração: 9


6/12/22, 11:44 π.μ.

O texto da petição foi alterado devido a existência de um erro ortográfico no ponto 5.


Neue Begründung:

  1. A existência e o funcionamento de "esquadras chinesas" em Portugal constitui um ato ilícito.
  2. A China utiliza métodos ilegais para rastrear alvos no exterior e os forçar a regressar.
  3. Os parentes na China que não auxiliarem a polícia chinesa a "persuadir" os alvos a regressar, serão investigados e punidos pela polícia ou pela polícia interna do Partido Comunista Chinês.
  4. Em menos de um ano, 230 mil pessoas foram obrigadas a regressar à China para julgamento.
  5. Outros governos europeus já avançaram com solicitações de encerramento dadas esquadras chinesas ilegais existentes nesses países.

Assinaturas no momento da alteração: 2


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα