Région: Pologne
Taxes

Apel o wprowadzenie stawki 0% VAT na drewno opałowe

La pétition est adressée à
Rząd RP
621 Signataires
31% atteint 2.000 objectifs de collecte
  1. Lancé 19/06/2022
  2. Recueillir 8 jours
  3. Soumission
  4. Dialogue avec le destinataire
  5. Décision

Je suis d'accord que mes données soient enregistrées . Le pétitionnaire peut voir mes Nom et lieu et les transmettre au destinataire de la pétition. Je peux révoquer ce consentement à tout moment.

APELUJEMY O WPROWADZENIE ZEROWEJ STAWKI VAT NA DREWNO OPAŁOWE

 

Obecnie drewno opałowe objęte jest stawką VAT w wysokości 23%.

Zerowa stawka VAT na drewno opałowe będzie dla obywateli ulgą w czasach niepewności energetycznej i wysokich cen innych nośników energii. Pozwoli Polakom zabezpieczyć swoje gospodarstwa domowe na wypadek dalszych wzrostów cen gazu, węgla i prądu. Będzie stanowić koło ratunkowe szczególnie dla najuboższych obywateli, dla których drewno opałowe jest jedyną osiągalną alternatywą.

Raison

Drewno jest rodzimym i ogólnodostępnym ODNAWIALNYM ŹRÓDŁEM ENERGII. Tymczasem gaz, który jest w większości importowany i jest PALIWEM KOPALNYM, objęty jest stawką VAT 0%. Energia elektryczna, która w naszych warunkach powstaje głównie ze spalania PALIW KOPALNYCH, objęta jest stawką VAT 5%. W tej sytuacji 23% stawka VAT na drewno jest nieproporcjonalnie wysoka i niczym nieuzasadniona.

Takie promowanie paliw kopalnych, przy jednoczesnej dyskryminacji odnawialnego źródła energii jakim jest drewno, narusza zasadę sprawiedliwości społecznej i uczciwego traktowania obywateli.

Wprowadzane w ostatnich latach uchwały antysmogowe nałożyły na obywateli obowiązek eliminacji przestarzałych, nieekologicznych palenisk spalających drewno. Udało się uruchomić wielki proces zamiany starych kominków i pieców na nowo-czesne, niskoemisyjne urządzenia spełniające unijne normy Ekoprojektu. Teraz musimy zadbać o powszechną dostępność drewna opałowego do tych palenisk. Państwo powinno promować odnawialne źródła energii w każdej postaci i ułatwiać obywatelom korzystanie z tak ważnego rodzimego zasobu naturalnego, jakim jest drewno. Dodatkowo zerowa stawka VAT będzie wspierać zwiększanie udziału ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w miksie energetycznym.

Ostatniej zimy w wielu miejscach dochodziło do kilkudniowych przerw w dostawach energii elektrycznej na skutek nieprzychylnej pogody. Zdaliśmy sobie sprawę jak niebezpiecznie jest być uzależnionym od prądu. Kotły gazowe i pompy ciepła nie grzeją w sytuacji braku prądu. Kominki i piece spalające drewno stanowią zabezpieczenie naszych domów na wypadek przerwania przesyłu prądu. Zmniejszenie stawki VAT na drewno opałowe pozwoli Polakom stworzyć magazyn bezpiecznej, niezależnej energii na wypadek długotrwałych przerw w dostawie prądu.

Petycję popierają:

Polskie Forum Klimatyczne

Fundacja Zielone Ciepło

Krajowa Izba Kominiarzy

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

Korporacja Kominiarzy Polskich

Stowarzyszenie Polskich Producentów Urządzeń OZE

Stowarzyszenie Kominki i Piece

Cech Zdunów Polskich

Dziękujemy za poparcie.

Merci pour votre soutien, Grupa Drewno Pozytywna Energia de Mszczonów
Question à l'initiateur

Traduire cette pétition maintenant

Nouvelle version linguistique

Actualités

Petycja jest godna poparcia ponieważ promuje polski surowiec - który jest OZE, i który powinien być wykorzystywany dla zapwenienia bezpieczeństwa energetycznego polskich Rodzin :-)

Pas encore un argument CONTRA.

Pourquoi les gens signent

il y a 2 jours

Drewno stanowi bio odnawialne źródło ciepła.

il y a 4 jours

Petycja jest ważna ze względu na bardzo duży wzrost cen.

Outils de diffusion de la pétition.

Vous avez votre propre site web, un blog ou tout un portail web? Devenez l'avocat et multiplicateur de cette pétition. Nous avons les bannières, les widgets et l’API (interface) à intégrer dans vos pages.

Widget d'inscription pour votre propre site web

API (interface)

/pl/petition/online/apel-o-wprowadzenie-stawki-0-vat-na-drewno-opalowe/votes
Déscription de la pétition
Nombre de signatures sur openPetition et, le cas échéant, de pages externes.
Méthode HTTP
GET
Format de retour
JSON

Aide à renforcer la participation civique. Nous voulons que vos préoccupations soient entendues tout en restant indépendants.

Promouvoir maintenant