W imieniu „Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial”, w sprawie zarzutu nieprzestrzegania przez Hiszpanię prawodawstwa UE dotyczącego rozrostu intensywnej hodowli zwierząt gospodarskich 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now