O údajnom porušení právnych predpisov EÚ týkajúcich sa sústavy Natura 2000 a hrozbe pre biotopy vzácnych druhov orla skalného v masíve Mała Barania (Poľsko) 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international