относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now