от името на „Vida Silvestre“, относно насърчаването на мерки за опазване на моретата и морското биологично разнообразие  

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international