от името на Центъра за независим живот, относно използването на европейските структурни и инвестиционни фондове в България 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international