Om en potentiell överträdelse av unionsrätten i händelse av uppsägning på grund av utevaro i Frankrikes offentliga förvaltning  

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international