Om en klage mod Forbundsrepublikken Tyskland på grund af manglende overholdelse af direktivet om ekstern støj (direktiv 2002/49/EF)  

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international