Dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, kurias taikant Jungtinės Karalystės piliečiai galėtų įsikurti ES valstybėse narėse

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international