Civil rights

Wetgevers: Regel zorg in plaats van dwang!

Petition is directed to
de leden van de Eerste en Tweede Kamer
580 supporters 540 in Netherlands

Collection finished

580 supporters 540 in Netherlands

Collection finished

  1. Launched 2016
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

De wetsvoorstellen Verplichte GGZ, Zorg en Dwang en Forensische Zorg staan op de politieke agenda van de Eerste en Tweede Kamer.

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, verzoeken om intrekking van deze wetsvoorstellen.

De discussie moet niet gaan over dwang, maar over het organiseren van goede zorg.

Reason

De wetsvoorstellen Verplichte GGZ, Zorg en Dwang en Forensische Zorg gaan over ruwe behandeling van kwetsbare mensen, en koppelen vrijheid aan gezondheidsstatus. Dat is in strijd met de mensenrechten.

Het onlangs geratificeerde VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen verbiedt gedwongen zorg, en dat maakt de voorgestelde dwangwetten onuitvoerbaar.

Zorg-inzichten zijn veranderd. Dwang heeft geen positief effect op welzijn of veiligheid. Integendeel, dwang is traumatiserend en inhumaan. Daardoor neemt de kans op problemen, strijd en escalaties alleen maar toe. Dat is geen zorg, maar sociale uitsluiting en schijnveiligheid.

Wat nodig is, is goede zorg, in alle situaties, zonder uitzondering. Dit is mogelijk, maar is in de praktijk niet gerealiseerd. De zorg schiet ernstig tekort, met mensenrechtenschendingen als resultaat. Dit moet per direct stoppen.

Goede zorg voorkomt problemen, escalaties en dwang, en draagt bij aan de algehele gezondheid en daarmee ook veiligheid in de samenleving. Dat is voor iedereen van belang.

De mate van beschaving blijkt uit de behandeling van kwetsbare burgers.

De dwangwetten Verplichte GGZ, Zorg en Dwang en Forensische Zorg moeten van tafel. De discussie moet niet gaan over dwang, maar over het organiseren van goede zorg. Wetgevers: Regel zorg in plaats van dwang!

Deze petitie wordt ondersteund door Stichting Mind Rights, Stichting Perceval, Vereniging Inclusie Nederland, Stichting Psychiatrie en Filosofie, Stichting HerstelTalent, Stichting IPC en INCA Projectbureau Amsterdam, Steunpunt GGZ Utrecht, Vakvereniging voor Ervaringswerkers, en Wegloophuis Utrecht.

Laat je stem horen en teken ook!

Thank you for your support, Stichting Mind Rights from Eindhoven
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

This petition has been translated into the following languages

News

Mevr. Schippers heeft onvoldoende inzicht in de psychologie om met deze 'oplossing' te komen. Zie mijn speech voor Provincie NH Statencommissie Zorg, Cultuur en Middelen op www.kleurenblinddenken.nl Daarnaast is armoede veroorzaker nr. 1 van psychische problemen. Veel mensen hebben dus meer aan een basisinkomen dan aan een psycholoog.

Een gezinsvoogd dient er voor het kind te zijn en geen tiran uit te hangen, waardoor het kind de dupe wordt van de kinderhandel en het wangedrag van BJZ.

This petition has been translated into the following languages

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now