openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Wetgevers: Regel zorg in plaats van dwang! Wetgevers: Regel zorg in plaats van dwang!
 • Von: Stichting Mind Rights mehr
 • An: de leden van de Eerste en Tweede Kamer
 • Region: Nederland mehr
  Kategorie: Bürgerrechte mehr
 • Status: Die Petition wurde Online eingereicht
  Sprache: Niederländisch
 • In Bearbeitung
 • 580 Unterstützende
  540 in Nederland
  Sammlung abgeschlossen

Wetgevers: Regel zorg in plaats van dwang!

-

English petition

De wetsvoorstellen Verplichte GGZ, Zorg en Dwang en Forensische Zorg staan op de politieke agenda van de Eerste en Tweede Kamer.

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, verzoeken om intrekking van deze wetsvoorstellen.

De discussie moet niet gaan over dwang, maar over het organiseren van goede zorg.

Begründung:

De wetsvoorstellen Verplichte GGZ, Zorg en Dwang en Forensische Zorg gaan over ruwe behandeling van kwetsbare mensen, en koppelen vrijheid aan gezondheidsstatus. Dat is in strijd met de mensenrechten.

Het onlangs geratificeerde VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen verbiedt gedwongen zorg, en dat maakt de voorgestelde dwangwetten onuitvoerbaar.

Zorg-inzichten zijn veranderd. Dwang heeft geen positief effect op welzijn of veiligheid. Integendeel, dwang is traumatiserend en inhumaan. Daardoor neemt de kans op problemen, strijd en escalaties alleen maar toe. Dat is geen zorg, maar sociale uitsluiting en schijnveiligheid.

Wat nodig is, is goede zorg, in alle situaties, zonder uitzondering. Dit is mogelijk, maar is in de praktijk niet gerealiseerd. De zorg schiet ernstig tekort, met mensenrechtenschendingen als resultaat. Dit moet per direct stoppen.

Goede zorg voorkomt problemen, escalaties en dwang, en draagt bij aan de algehele gezondheid en daarmee ook veiligheid in de samenleving. Dat is voor iedereen van belang.

De mate van beschaving blijkt uit de behandeling van kwetsbare burgers.

De dwangwetten Verplichte GGZ, Zorg en Dwang en Forensische Zorg moeten van tafel. De discussie moet niet gaan over dwang, maar over het organiseren van goede zorg. Wetgevers: Regel zorg in plaats van dwang!

Deze petitie wordt ondersteund door Stichting Mind Rights, Stichting Perceval, Vereniging Inclusie Nederland, Stichting Psychiatrie en Filosofie, Stichting HerstelTalent, Stichting IPC en INCA Projectbureau Amsterdam, Steunpunt GGZ Utrecht, Vakvereniging voor Ervaringswerkers, en Wegloophuis Utrecht.

Laat je stem horen en teken ook!

Im Namen aller Unterzeichner/innen.

Eindhoven, 31.08.2016 (aktiv bis 30.10.2016)


Neuigkeiten

>>> Zu den Neuigkeiten


Debatte zur Petition

PRO: Mevr. Schippers heeft onvoldoende inzicht in de psychologie om met deze 'oplossing' te komen. Zie mijn speech voor Provincie NH Statencommissie Zorg, Cultuur en Middelen op www.kleurenblinddenken.nl Daarnaast is armoede veroorzaker nr. 1 van psychische ...

PRO: Zowel het Landelijk Platform GGz als de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) ziet niets in het observatievoorstel van Schippers, wat bij dit wetsvoorstel hoort: "Onacceptabel". “Onwenselijk en onhaalbaar voorstel dat vrijheidsberoving in de ...

CONTRA: Een gezinsvoogd dient er voor het kind te zijn en geen tiran uit te hangen, waardoor het kind de dupe wordt van de kinderhandel en het wangedrag van BJZ.

>>> Zur DebattePetitionsverlauf