Traffic & transportation

Veilig oversteken (fiets/te voet) N60 Nazareth - Eke-Landuit en Semmerzake: in 2 fasen

Petition is directed to
Agentschap Wegen en Verkeer
196 Supporters
Collection finished
  1. Launched April 2021
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Zwakke weggebruikers die de N60 willen oversteken van Eke-Landuit of Semmerzake (scheldevallei) naar Nazareth/Eke of omgekeerd, kunnen dit al jarenlang niet op een veilige manier doen:

Het rond punt (N60-Steenweg aan restaurant Bonaparte/Lidl) is te druk bereden (aanliggende fietspaden). 

Het kruispunt N60-Stationsstraat/Grenadierslaan voldoet om velerlei redenen niet: 

1. Fietserslicht wordt enkel groen bij het drukken op een knop, wat de wachtcylus onnodig lang maakt. Bovendien is het niet afgestemd met de lichten voor automobilisten (zie foto). 

2. Onvoldoende oversteektijd. 

3. Autoverkeer dat rechts afslaat heeft voorrang t.o.v. fietsers (zie foto).

4. Hinderlijke afvoergoten en verkeersdrempels voor fietsers (zie foto).

Uit de vele reacties en suggesties die bij de Fietsersbond Nazareth binnenkwamen, selecteerden we de volgende oplossingen:

1. Duurzame oplossing: fietsbrug midden tussen beide oversteken in: 's Gravenstraat/Koedreef (klik om afbeelding te zien).

Voordelen:

  • Goedkoop: doodlopende, karig bebouwde straten.
  • Verkeer op N60 wordt niet geremd. 
  • Fietsverbinding tussen beide woonkernen van Eke én de Scheldevallei. 

2. 0p korte termijn: tussenoplossing bij het kruispunt Grenadierslaan/Stationsstraat (klik om afbeelding te zien)

Correct afgestelde lichten, automatisch voor alle weggebruikers.

Afvoergoten nivelleren en hoge drempels wegwerken.

Reason

Een snelle, veilige en groene fietsverbinding dringt zich op voor zowel wandelaars als fietsers die vanuit Eke-dorp de N60  wensen te kruisen. 

Ten Oosten van de N60 ter hoogte van de ’s Gravendreef ligt de Koedreef. Deze straat is, behalve het plaatselijk landbouwverkeer, autovrij, omdat ze doodloopt op de N 60.  

Door de bouw van een kleine fiets- en wandelbrug of -tunnel (zie rode bol op de kaart) kunnen de van elkaar afgesloten fietsroutes tot een veilige functionele verbinding tussen Eke-dorp en Landuit ingericht worden: zie blauwe lijnen op de kaart. 

Ook een snelle recreatieve ontsluiting van Eke-dorp naar de Scheldevallei (= grote groenpool) kan op deze wijze gerealiseerd worden: zie groene pijlen op de kaart.

 

Thank you for your support, Fietsersbond Nazareth from Nazareth
Question to the initiator

News

Not yet a PRO argument.

Waarom geen gebruik maken van (her)tekenen van bestaande dwarsstukken op N60 zoals lichten in Eke of de beide rondpunten? Vooral rondpunt Makro laat te wensen over, totaal niet duidelijk voor fietsers, heeft al 1 dode geeist... zeker nu al de fietsers langs dit rondpunt gestuurd worden wegens niet meer kunnen/mogen fietsen op,N60. Ik,ijver al 20 jaar voor een deftige oversteek N60 voor fietsers... hopelijk komt,het er nog eens van terwijl ik nog leef 🤨 succes

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international