Education

School is te allen tijde een veilige en toegankelijke plek voor iedere leerling

Petition is directed to
Ministerie van OCW
29 29 in Kingdom of the Netherlands
Collection finished
  1. Launched February 2022
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Wij

Medewerkers in het onderwijs, docenten en andere betrokkenen.

 

constateren

dat onze jongeren ernstig last hebben van het sluiten van scholen, de mondkapjesplicht en mogelijk een toegangsbewijs op basis van de medische status op school. Het is voor hen niet meer dé plek van sociale binding en veiligheid. Deze situatie wordt door onze overheid zeer onderschat. Hierom verzoeken wij de commissie van OCW het volgende.

Reason

en verzoeken

  1. Alle scholen in Nederland de persoonlijke fysieke integriteit van leerlingen/cursisten/studenten en medewerkers te respecteren en hen te allen tijde vrij te laten in het maken van persoonlijke keuzes.
  2. Nimmer een discriminatoir middel toe te staan op Nederlandse scholen, waaronder QR-code/CTB.
  3. Scholen te allen tijde open te houden en te beschouwen als dé toegankelijke plek voor een veilige leer en werkomgeving voor onze jongeren.
Thank you for your support, Erwin Jousma from MENALDUM
Question to the initiator

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now