Civil rights

Praten over windturbine locaties in Wijk? Houd u aan uw coalitieakkoord!

Petition is directed to
gemeentebestuur
64 Supporters
13% achieved 500 for collection target
 1. Launched 01/12/2020
 2. Time remaining 12 days
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision
I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Geacht gemeentebestuur,

Vandaag, dinsdag 1 december, deed u een oproep aan inwoners om "mee te praten" over zonnepanelen en windmolens. U schrijft: "Met uw inbreng gaan vier gemeenten op zoek naar geschikte locaties voor zonnevelden en windmolens in de Kromme Rijnstreek. Eerst bepalen we samen: waar moet een locatie aan voldoen? [...] Daarna is er in januari 2021 gelegenheid om over specifieke locaties mee te praten."

Ondergetekenden vinden het praten over locaties voor windturbines nogal prematuur, kort door de bocht en weinig democratisch.

Graag herinneren we u even aan uw coalitieakkoord 2018-2022. Daarin schrijft u:

 • Vanwege het beperkte draagvlak in de samenleving op dit moment voor lokale energieproductie door het plaatsen van windmolens op onze grond zoeken we naar alternatieve deelnamevormen voor deze vorm van duurzame energie.
 • Met de samenleving stellen we op korte termijn een toetsingskader op die draait om de vraag ‘Hoe geeft gemeente Wijk bij Duurstede lokaal invulling aan de opwek van duurzame energie?’ (met uitsluiting van windenergie)

Ook wenst u in uw akkoord dat inwoners als volgt over u oordelen:

 • De gemeente spant zich echt in om alle belanghebbenden te betrekken. Ze praten niet enkel over draagvlak, ze laten duidelijk zien hoe ze hieraan werken en dat dit ze aan het hart gaat. Daarbij gaan ze diep democratisch te werk.
 • Ze betrekken ons vroeg bij zaken die ons aangaan en laten ruimte voor ons om invloed uit te oefenen. We merken dat het echt verschil maakt als je meedoet.
 • Als er afspraken zijn gemaakt, dan houden ze zich daaraan.

Reason

De huidige gang van zaken is niet 'diep democratisch', dit is geen draagvlakcreatie, hier is geen ruimte meer voor invloed en hier worden afspraken niet nagekomen.

Ondergetekenden verzoeken u afstand te nemen van dit initiatief plus deze gehele gang van zaken, en om te beginnen maar eens de inwoners van Wijk, Cothen & Langbroek te raadplegen of er überhaupt draagvlak is voor het plaatsen van windturbines in de gemeente. Alvórens u de gespreksmogelijkheden zeer ondemocratisch beperkt tot het alleen nog maar bespreken van locaties waar deze dan eventueel zouden moeten komen.

Thank you for your support, Bianca Bode from MG
Question to the initiator

Translate this petition now

new language version

News

 • Beste ondertekenaars,

  Hieronder een kleine update over de windmolen-draagvlak-enquête die onze gemeente overgeslagen had en waarvan zij inmiddels hebben moeten toegeven dat deze eerder had gemoeten dan de locatie-enquête waar ze, ondanks dit feit, wel gewoon mee doorgaan.

  De draagvlak-enquête staat inmiddels online op duurzaamwijkbijduurstede.nl Dit is een onbeveiligd domein helaas en het kan dus zijn dat je daar waarschuwingen over krijgt van je browser. Je wordt daarna doorgelinkt naar de enquête.

  In hoeverre deze enquête daadwerkelijk draagvlak zou kunnen meten, laat ik ter beoordeling aan jouzelf. Ook over de verwachting wat er met de uitkomsten van deze enquête eventueel nog gaat gebeuren, nu de doorlopende locatie-enquête geen... further

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Why people sign

 • on 24 Dec 2020

  Kernenergie is de oplossing. Door overdreven RES doelstellingen en door subsidie gedreven komt windenergie als schijnoplossing naar voren.

 • on 11 Dec 2020

  De plannen voor de bouw van windturbines in het Weteringgebied zijn buitengewoon ingrijpend: de turbines ontsieren het historisch waardevolle en unieke landschap, ze zijn ingrijpend in een kwetsbaar flora en fauna- en ook nog ‘stilte gebied’ en geven substantiële geluidsoverlast. De gemeentelijke berichtgeving is verwarrend en misleidend: “geen windmolens deze raadsperiode!” herhaalt wethouder Marchal – deze 7 turbines, die als het voorstel voor het paraplubestemmingsplan doorgaat, over een paar maanden een feit zijn, vallen volgens hem duidelijk niet onder de definitie windmolens! Ook lijkt het proces zo opgezet te zijn dat inspraak niet welkom is en in ieder geval niet serieus genomen zal worden. “Wij besluiten” herhaalde de wethouder nog maar eens. Een gemeentelijk energieplan vraagt visie, coördinatie, goed onderzoek, grondig planmatig werk, inspraak van belanghebbenden, afweging van belangen en planschade en tenslotte feilloze uitvoering; bij het paraplubestemmings- en windmolen plan wat nu voorligt heeft dit alles geen aandacht gekregen. Er wordt alleen rekening gehouden met de belangen van de aanvragers en de impact op de omgeving wordt weggewuifd door de wethouder en medewerkers. In reactie op dit plan is deze week De Stichting Behoud Het Weteringgebied opgericht om zo veel mogelijk mensen en instanties te informeren en samen een vuist te maken. Deze week zal de Stichting (namens de bijna 400 inwoners die zich inmiddels hebben aangesloten) onze zienswijze indienen. <a class="theme-link-variant-1" href="http://www.behoudhetweteringgebied.nl" rel="nofollow external">www.behoudhetweteringgebied.nl</a>

 • on 06 Dec 2020

  Wind molens horen niet thuis in onze omgeving nergens eigenlijk

 • Chris de keijzer Wijk Bij Duurstede

  on 04 Dec 2020

  Er iets gedaan wordt wanneer meerderdeel van de burgers het daarmee eens.

 • Lia Van De weerdt Wijk Bij Duurstede

  on 04 Dec 2020

  Afspraken worden bijna nooit nagekomen door de overheid . Ook zeggen ze 6 of 8 , 1 is al teveel in de mooie natuur.

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/nl/petition/online/praten-over-windturbine-locaties-in-wijk-houd-u-aan-uw-coalitieakkoord/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international