Region: Lembeekse Bossen
Success
Environment

Geen verkavelingen in het Scheutbos (Lembeke)!

Petitioner not public
Petition is directed to
gemeentebestuur Kaprijke
1,495
Petition has contributed to the success
 1. Launched January 2022
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Success

The petition was successful!

In de Antwerpse Heirweg hangt een aanvraag uit voor het bebouwen van 3 kavels in het Scheutbos.

Wij vinden het onaanvaardbaar om hier woningen te bouwen.

Reason

 • Het Scheutbos is een biologisch waardevol, oud bos met minstens 1.700 verschillende organismen. Die dreigen verloren te gaan. (zoals bijv. op de foto: zwarte specht - Ludo Goossens)
 • Het gemeentelijk structuurplan wil het Scheutbos als bos behouden en versterken. Een nieuwe verkaveling staat haaks op deze doelstelling en is bovendien in strijd met de goede ruimtelijke ordening.
 • Bebouwing in bos gaat steeds gepaard met verstoring, waardoor biodiversiteit verloren gaat.
 • Bijkomende verharding, het droogpompen en de afwezigheid van riolering zorgen voor milieuschade.
Thank you for your support

News

 • Beste,

  Begin dit jaar protesteerden we samen met jullie tegen de verkaveling van een deel van het Scheutbos in Lembeke (Kaprijke). Ook het schepencollege van Kaprijke zag deze plannen niet zitten en weigerde de aanvraag. Hoewel aanvankelijk beroep werd aangetekend tegen deze beslissing om de vergunning niet toe te kennen, hebben de initiatiefnemers hun beroep dan toch ingetrokken. Dat betekent dat de procedure is gestopt en dat het Scheutbos gevrijwaard blijft.

  Ook het gemeentebestuur van Kaprijke wil nu al ongeveer 20 jaar niet meer dat daar nog verkaveld wordt. Nagenoeg alle eigenaars die zich hier in hetzelfde geval bevinden, hebben reeds ingezien dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat hier ooit nog zal kunnen gebouwd worden. Velen... further

 • Op 7 maart 2022 besliste de gemeente Kaprijke om de vergunningsaanvraag te weigeren. Lees meer op www.npmeetjesland.be/scheutbos.

 • Beste ondertekenaar,

  Op 7 maart besliste het College van Burgemeester en Schepenen van Kaprijke om de vergunningsaanvraag voor de verkavelingen in het Scheutbos te weigeren. Dat is goed nieuws, want het gemeentebestuur nam onze bezwaren ernstig en bevestigde met dit besluit ook de intenties uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Lees meer op www.npmeetjesland.be/scheutbos.

  Maar daarmee is de bescherming van het Scheutbos nog niet definitief... Natuurpunt blijft samen met jullie en met Bos+, Bond Beter Leefmilieu en heel wat andere verenigingen strijden voor een definitieve bescherming.

  Om jullie te bedanken voor de steun en om onze blijvende bezorgdheid kracht bij te zetten, organiseren we op zondagnamiddag 27 maart begeleide... further

Elke Boom Telt !!!

Men wil villa’s bouwen in een bos! Bos moet blijven!

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now