Region: Laarne
Environment

Geen R17 Dwars Door Laarne En Heusden

Petition is directed to
De Vlaamse overheid
1,796 supporters
99% achieved 1,800 for collection target
1,796 supporters
99% achieved 1,800 for collection target
 1. Launched 23/03/2024
 2. Time remaining > 9 weeks
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

I agree that my data will be stored . I decide who can see my support. I can revoke this consent at any time .

 

Wat?

 • Het viaduct in Gentbrugge moet vervangen worden.
 • Hiervoor werden 20 alternatieven uitgewerkt.
 • Van deze 20 alternatieven zullen er 4 weerhouden worden.
 • Bezwaar kan aangetekend worden tot 4 april.
 • Lokale drukkingsgroepen zijn tegen het behoud van de E17 door Gent.
 • Nieuwe richtlijnen verbieden lokaal verkeer op E-wegen, waardoor de volgende op/afritten op de E17 verdwijnen: Gentbrugge, Gent Zuid, UZ Gent.

Impact

 • Grote negatieve impact op de mobiliteit en de leefbaarheid langsheen het huidige R4 traject (Laarne, Heusden, Destelbergen, Merelbeke, Melle)
 • Als de E17 verplaatst wordt naar het traject van de R4, moeten ook de op/afritten Laarne, Destelbergen en Melle verdwijnen. (Europese richtlijn) De beschikbare op- en afritten op de E17 worden beperkt tot Beervelde en Zwijnaarde.
 • De verplaatsing van de E17 naar het traject van de R4 is daarenboven ook ten koste van het ecologisch waardevolle cultuurlandschap rondomde Meerskant, een gebied met een rijk historisch en cultureel verleden. In een tijd van klimaatverandering lijkt het evident dat er moet gestreefd worden naar behoud van open ruimtes en ecologisch waardevolle gebieden.

Bedenkelijke feiten


 • De burgers werden slecht geïnformeerd. Een kleine brochure werd verspreid zonder een helder overzicht van de impact en zonder een duidelijke kaart om de lokale gevolgen weer te geven.
 •  Er is gedurende vijf jaar gewerkt aan verschillende locatiealternatieven voor de E17, maar de reactietijd is beperkt tot 30 dagen.
 • Er is geen aandacht besteed aan het onderzoeken van lokale alternatieven voor het wegennet. Het standpunt van de onderzoekers is dat mensen moeten overschakelen naar alternatieve vervoersmiddelen.
 • Er is geen onderzoek gedaan naar een alternatieve route via de E34 (Antwerpen - Gent).

Bespreekbare alternatieven

Reason

Er is tijd om bezwaar in te tekenen tot 4 april 2024. Daarna worden er uit de 20 locatievoorstellen 4 weerhouden. 

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Translate this petition now

new language version

News

In de jaren 1960 werd het klaverblad Destelbergen te midden van de Damvallei gelegd. Nu wil men een aanslag op de natuur van Laarne plegen om de Damvallei in ere te herstellen. Laten we het landelijk karakter van Laarne behouden!

De mooie natuur en de landelijke landschap van Laarne en omgeving behouden,

Why people sign

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages. To the tools

Translate this petition now

new language version

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now