Region: Schelle
Construction

Geen nieuwe bebouwing in de open ruimte, geen extra verkeersdruk in de streek!

Petition is directed to
Gemeentebestuur Schelle
1.181 Supporters
100% achieved 1.000 for collection target
 1. Launched 27/04/2021
 2. Time remaining 12 days
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision
I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Het provinciebestuur keurde op 8 april het voorontwerp PRUP Electrabelsite goed. Daarin staat dat op de site 300 woningen, een cultuurhal, horeca en recreatie mogelijk zijn. Aan het gemeentebestuur zal een advies gevraagd worden.

Met deze petitie willen wij het bestuur een sterk signaal geven om in dit advies de open ruimte van en rond de Electrabelsite te beschermen. Dat kan door geen extra bebouwing op deze afgelegen plek toe te laten. Zo wordt ook extra verkeer in Schelle vermeden.

Wij pleiten dus voor een maximaal behoud van de open ruimte op de Electrabelsite en geen bijkomende bebouwing. 

Wij willen niet zoals de ‘verstedelijkte’ gemeenten rond Antwerpen helemaal gebetonneerd worden.

Een steeds verdergaande inname van open ruimte en spreiding van bebouwing leiden tot verkeerscongestie, hoge kosten voor voorzieningen, wateroverlast, teloorgang van vruchtbare landbouwgronden en biodiversiteit.

De Schelse Polder is het laatste stukje open, groene oever langs de Schelde en Rupel in de ruime regio. De Electrabelsite ligt midden in deze unieke open, rivierruimte en voor bijkomende woningen en bebouwing is er dus géén plaats op deze site. Nieuwe bebouwing zal het open karakter van het landschap sterk aantasten en voor veel extra verkeer in Schelle zorgen op onze filegevoelige gemeentewegen.

Ook bovenlokale voorzieningen (zoals een cultuurhal) horen thuis aan de Boomsesteenweg. Lokale voorzieningen, zoals een sporthal of zwembad, horen thuis in de kern. Daar zijn ze voor iedereen goed bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer. Niet op de Electrabelsite die, ver buiten de kern, vooral met de wagen goed bereikbaar is.

Als het Schelse gemeentebestuur effectief wil inzetten op kernversterking en het beschermen van de open ruimte, dient ze duidelijk stelling in te nemen: geen bijkomende woningen in de open ruimte, afgelegen van alle andere voorzieningen. Geen bijkomende woningen op de Electrabelsite.

Reason

Door deze petitie mee te ondertekenen, laat je aan de beleidsmakers weten dat de verdere betonnering van de open ruimte hier niet wenselijk is en dat het landelijk karakter van ons dorp en de natuur langs de Schelde en Rupel ongeschonden moeten blijven.

Dank Alvast!

Thank you for your support, Wim Verbruggen from Schelle
Question to the initiator

Translate this petition now

new language version

News

 • Beste,
  Het is niet onze intentie om u te overladen met e-mails maar de urgentie dwingt ons om u dit bericht te sturen. Er moet vandaag, zaterdag 29 mei, nog actie genomen worden om zoveel mogelijk bezwaarschriften in te dienen.

  Er loopt momenteel een omgevingsvergunningsaanvraag om de Turbinehal om te voremen tot een evenementenhal waardoor, bij goedkeuring door de gemeente Schelle, de eigenaar een kleine honderd (!) events per jaar kan organiseren met extra geluidsoverlast en veel extra verkeer. En dit is een precedent, eens dit goedgekeurd, staat de deur open voor verdere ontwikkelingen.

  Een voorbeeld tekst die u kan gebruiken, bevindt zich in bijlage. U vindt daarin ook meer uitleg rond de inhoud van de aanvraag. Het is een .pdf bestand... further

 • Beste,

  u ondertekende onlangs onze petitie, waarvoor onze oprechte dank. Vorige week bezorgden we een eerste stand van zaken aan de gemeentebesturen van Schelle, Hemiksem en Niel om aan te tonen wat er leeft in onze gemeentes m.b.t. dit dossier zodat ze er rekening mee kunnen houden in hun advies naar de provincie. De teller stond toen op 970 handtekeningen, maar ondertussen is dat al opgelopen tot meer dan 1100!

  We houden daarom onze petitie voorlopig actief omdat we merken dat er nog steeds handtekeningen bijkomen. En elke extra handtekening geef immers nog meer steun aan onze boodschap. En die steun zullen we meer dan nodig hebben in de komende maanden waarin nog heel wat kan en moet gebeuren alvorens een definitieve bestemming wordt... further

Not yet a PRO argument.

Is geen groene gemeente meer

Why people sign

 • 1 day ago

  open ruimte is steeds belangrijker ivm klimaat

 • Luc Godden Hemiksem

  6 days ago

  Dichtslibbende toegangswegen en veiligheid, gezondheid,..

 • Hemiksem

  6 days ago

  Te veel groen dat verloren gaat en nog meer verkeersdruk

 • Hemiksem

  9 days ago

  Impact op verkeer in en rond Schelle/Hemiksem (verzadiging). Enkel woningen op voorwaarde dat er een ontsluiting is van de site met openbaar vervoer.

 • Tielen

  on 03 Jun 2021

  Biodiversiteit Vlaanderen

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/nl/petition/online/geen-nieuwe-bebouwing-in-de-open-ruimte-geen-extra-verkeersdruk-in-de-streek/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international